Naderwany czy popisany banknot to stosunkowo częsty widok. Nie zawsze jednak możemy używać takich środków pieniężnych. Czy istnieje możliwość wymiany zniszczonego banknotu? Jak to zrobić?

Czy da się wymienić zniszczony banknot?

Wyobraźmy sobie taką sytuację: wzięliśmy pożyczkę na raty i wypłaciliśmy pewną jej część z bankomatu, a uzyskaną gotówkę włożyliśmy “luzem” do kieszeni. Po pewnym czasie okazuje się, że zostało rozdartych kilka banknotów. Co robić?

Spokojnie – jeśli zdarzy nam się podobny wypadek, to istnieje możliwość wymiany uszkodzonych znaków pieniężnych. Jednak nie każdy zniszczony banknot zamienimy na nowy. To, jakie banknoty kwalifikują się do wymiany, reguluje obwieszczenie prezesa NBP z dnia 9 lipca 2018 roku. Oczywiście taki znak pieniężny nie może być sfałszowany. Według wcześniej wspomnianego dokumentu, możemy dokonać zamiany banknotów, które mają następujące uszkodzenia:

 • zawilgocenie, zbutwienie, nadpalenie, kruszenie się,
 • postrzępienie, naddarcie, podklejenie, przerwanie, nadmierne zabrudzenie, poplamienie, odbarwienie,
 • innego rodzaju, obejmujące także zniszczenia na skutek umieszczenia na nich napisu, nadruku czy rysunku.

To nie wszystko – aby uzyskać równowartość wymienianego znaku pieniężnego, może on być przerwany na nie więcej niż 9 części. Wszystkie elementy muszą pochodzić z jednego banknotu, krawędzie w miejscu przerwania nie mogą być uszkodzone. Po połączeniu wszystkich części powinny tworzyć 100 proc. powierzchni pierwotnej.

Co zrobić, jeśli zniszczony banknot nie spełnia tego warunku? Bez obaw – na odzyskanie 100 proc. kwoty możemy liczyć także, gdy środek pieniężny zachował przynajmniej 75 proc. swojej oryginalnej powierzchni, z tym że musi to być jeden fragment. W przypadku powierzchni stanowiącej od 45 proc. do 75 proc. oryginału dostaniemy połowę pierwotnej wartości znaku pieniężnego. Poniżej dolnej granicy nic nie otrzymamy za wymianę.

Zniszczony banknot – gdzie i jak wymienić?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, każdy bank na terenie Rzeczypospolitej Polskiej powinien umożliwić nam wymianę banknotów, jeśli spełniają one warunki do przeprowadzenia takiej operacji. Pamiętajmy, że w przypadku określonego zanieczyszczenia np. chemicznego, powinniśmy o tym poinformować daną placówkę banku.

Jeśli banknot jest podzielony na części, pracownik instytucji finansowej skleja go w całość, aby móc stwierdzić czy stworzony w ten sposób znak pieniężny stanowi 100 proc. oryginalnej powierzchni (nieznaczny ubytek uzupełniany jest papierem). Przednią stronę oznacza się poprzez odpowiednie adnotacje i stempel. Jeśli należy nam się tylko połowa pierwotnej wartości, na znaku pieniężnym zostanie umieszczona odbitka informująca o 50 proc. wartości nominalnej.

Przy wymianie pracownik banku poprosi nas o podanie danych takich, jak imię, nazwisko czy numer PESEL i okazanie do wglądu dokumentu tożsamości – podobnie jak w przypadku wnioskowania o większość pożyczek.

Sprawa nieco komplikuje się wtedy, gdy istnieją podejrzenia co do kradzieży wymienianych banknotów. Niektóre rodzaje uszkodzeń mogą świadczyć o zniszczeniu powstałych na skutek zabezpieczeń z pojemników specjalistycznych lub np. urządzeń przeznaczonych do bezpiecznego transportu znaków pieniężnych. Takie banknoty wymieni tylko okręgowy oddział Narodowego Banku Polskiego lub jego centrala.

Co więcej, instytucja finansowa zawiadamia wtedy policję i zostaje uruchomiony tryb postępowania mający sprawdzić czy podejrzenia co do kradzieży są słuszne. Dodatkowo konieczne będzie wypełnienie wniosku.

Do Centrali Narodowego Banku Polskiego wysyłane są także banknoty zanieczyszczone, zbutwiałe czy zawilgocone – tutaj również wypełniamy wniosek i podajemy swoje dane kontaktowe. Dzięki temu NBP będzie mogło nas powiadomić za pośrednictwem banku do którego się udaliśmy, o decyzji w sprawie wnioskowania o wymianę.

Wymiana zniszczonego banknotu – ile to kosztuje?

Wymiana zniszczonego banknotu nic nie kosztuje, choć istnieje w tym przypadku jeden wyjątek. Dotyczy on sytuacji, gdy pieniądze przeznaczone do wymiany zostały wysłane do Centrali Narodowego Banku Polskiego lub jego oddziału okręgowego. Wtedy za każdy banknot przyjdzie nam zapłacić 0,30 zł. Ostateczna kwota, którą otrzymamy, zostanie pomniejszona o naliczoną przez bank opłatę.

Obca waluta a wymiana zniszczonego banknotu

W przypadku znaków pieniężnych w obcej walucie np. euro, wymiana zniszczonego banknotu będzie mogła zostać przeprowadzona w Europejskim Banku Centralnym lub każdej krajowej instytucji finansowej o charakterze centralnym pod warunkiem, że w tym miejscu obowiązuje dana waluta.

Dla wcześniej wspomnianego euro można dokonać wymiany gdy banknot ma powyżej 50 proc. powierzchni pierwotnej. W innym wypadku należy udowodnić, że reszta została zniszczona. Trzeba także zaznaczyć, iż bank przyjmie banknoty, które uległy przypadkowemu zniszczeniu lub kiedy ich właściciel uszkodził je działając w dobrej wierze. Opłata za wymianę to 0,10 €, jednak jest pobierana tylko wtedy, gdy chcemy zamienić co najmniej 100 sztuk takich znaków pieniężnych.

Jeśli chodzi o waluty inne niż EUR i PLN, wymiana uszkodzonych znaków pieniężnych to nieco większy problem. W sieci niektóre firmy oferują usługę zamiany zniszczonych zagranicznych banknotów, jednak wtedy otrzymamy tylko określony procent pierwotnej wartości. Na 100 proc. kwoty można liczyć jedynie dokonując wymiany w banku centralnym danego państwa.

Na polskim rynku pożyczkowym istnieją różne oferty finansowania. Jedną z nich są pożyczki pod zastaw. Poznaj ich działanie, wady oraz zalety. Sprawdź, w jakich sytuacjach warto pomyśleć o takim rodzaju finansowania i jak wziąć pożyczkę pod zastaw.

Pożyczki pod zastaw – co to jest?

W przypadku tego produktu finansowego pożyczkobiorca składa tzw. zastaw, czyli swoją własność, która ma określoną wartość. Stanowi on rodzaj zabezpieczenia dla podmiotu udzielającego finansowania. Taka pożyczka jest jedną z opcji wyboru, jeśli nie posiadamy zbyt dobrych wpisów w BIK.

Pożyczkodawca może przejąć zastaw, jeśli dług nie zostanie oddany. Ponadto przy takich zobowiązaniach korzysta się z ograniczonego prawa rzeczowego – wierzyciel na czas trwania zadłużenia staje się współwłaścicielem lub właścicielem danego przedmiotu.

Jeśli chodzi o umowę pożyczek pod zastaw, to wygląda ona jak zwykła umowa przy standardowej pożyczce z tą różnicą, że dodatkowo zawiera warunki związane ze złożeniem zastawu, np. co jest jego przedmiotem oraz jaką ma wartość. Otrzymane w ten sposób pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel.

Rodzaje zabezpieczenia w pożyczkach pod zastaw

W przypadku pożyczek pod zastaw samo zabezpieczenie musi spełniać określone kryteria. Może to być każdy przedmiot ruchomy o określonej wartości. Zastawić można np. biżuterię, sprzęt RTV i AGD czy papiery wartościowe (rzadziej). Często spotykanym przedmiotem zastawu jest samochód.

Nie oznacza to, że z zastawionego przedmiotu nie możemy korzystać. Wręcz przeciwnie, np. istnieje możliwość normalnego użytkowania zastawionego pojazdu, jednak pożyczkobiorca nie może go sprzedać w legalny sposób. Wierzyciel staje się po części właścicielem praw do określonego przedmiotu.

Należy pamiętać o tym, iż określony zastaw może wymagać od nas dodatkowych formalności, do których jesteśmy prawnie zobowiązani. Tak jest, gdy zastawimy jakikolwiek pojazd dopuszczony do ruchu drogowego. Jeśli wierzyciel ma np. 51 proc. praw do danego środka komunikacji, musimy udać się do Działu Komunikacji lub Urzędu Dzielnicy i wpisać pożyczkodawcę jako współwłaściciela.

Bardzo ważną kwestią jest możliwość zastosowania przez podmioty udzielające pożyczki pod zastaw tzw. prawa akcesoryjnego. Według niego po spłaceniu zobowiązania zabezpieczenie staje się własnością pożyczkodawcy. Dlatego należy dokładnie czytać zaproponowaną umowę, aby uniknąć ewentualnych nieprzyjemności. Dobrze jest także sprawdzić ostateczne koszty związane z wysokością RRSO czy prowizją.

Pożyczka pod zastaw a pożyczka hipoteczna

Warto zaznaczyć, że zastawem takich zobowiązań nie mogą być nieruchomości. Jeśli zabezpieczeniem jest np. mieszkanie, to takie finansowanie staje się już pożyczką hipoteczną. Często pojęcia “zastaw” oraz “zabezpieczenie” stosuje się wymiennie, jednak należy pamiętać, że nie muszą oznaczać tego samego.

Jeśli posiadamy nieruchomość i chcemy wykorzystać zamrożony w niej kapitał, dobrą alternatywą może być pożyczka hipoteczna, która wydaje się być bezpieczniejszym rozwiązaniem. Oczywiście aby ją otrzymać, ewentualny pożyczkobiorca musi posiadać odpowiednią historią kredytową.

Pożyczki pod zastaw – wady i zalety

Ze względu na specyfikę pożyczek pod zastaw, warto zapoznać się z ich głównymi wadami i zaletami. Dzięki temu podjęcie decyzji o wybraniu tego rodzaju finansowania stanie się łatwiejsze. Zalety:

 • jedna z wielu form uzyskania finansowania,
 • wyjście dla osób zadłużonych,
 • nieco wyższe udzielane kwoty niż w przypadku pożyczek bez zastawu,
 • finansowanie można przeznaczyć na dowolny cel,
 • przedmiot zastawu mogą stanowić różne przedmioty,

Wady:

 • konieczność posiadania zastawu,
 • warunki umowy mogą być niekorzystne dla pożyczkobiorcy (prawo akcesoryjne),
 • ryzyko usiłowania wymuszenia własności przez nieuczciwego pożyczkodawcę,
 • niezbyt bogata oferta w porównaniu do innych pożyczek,
 • konieczność dokonania dodatkowych formalności np. przy zastawie samochodu

Pożyczki pod zastaw są jedną z możliwości uzyskania finansowania przez osoby zadłużone. Pomimo charakterystycznych warunków takiego zobowiązania, należy spłacać je w terminie tak jak inne rodzaje finansowania. Zaniechanie lub opóźnienia w spłacie może skutkować wpadnięciem w spiralę zadłużenia, a w konsekwencji uruchomieniem egzekucji komorniczej, co generuje następne koszty.

Czy warto brać pożyczki pod zastaw?

Pożyczki pod zastaw występują dziś stosunkowo rzadko. Najlepiej sprawdzą się w przypadku osób, które nie uzyskały “tradycyjnej” pożyczki ze względu na zadłużenia czy niską zdolność kredytową, a posiadają wartościowy przedmiot ruchomy do zastawienia. Z drugiej strony warto pamiętać, że istnieją pożyczkodawcy, którzy nie sprawdzają danych w rejestrze BIK i udzielają finansowania także osobom posiadającym negatywny wpis w tej bazie.

Branie pożyczek pod zastaw wiąże się nie tylko z koniecznością posiadania wartościowego przedmiotu, ale także z pewnymi niebezpieczeństwami. W przypadku takich zobowiązań trzeba niezwykle dokładnie sprawdzić warunki umowy – zarówno te związane z zabezpieczeniem jak i samym finansowaniem.

Warto wspomnieć, że w ten sposób mogą udzielać gotówki tylko instytucje, gdzie wpłacono w całości kapitał na minimum 200 000 zł i nie może on pochodzić z kredytów czy pożyczek. Wiąże się to z wydłużonym procesem samego szukania oferty, ponieważ wypadałoby danego pożyczkodawcę zweryfikować pod tym kątem.

Jeśli na naszym koncie pojawiło się zadłużenie, którego nie możemy spłacić, warto skorzystać z opcji przejęcia długu przez osobę trzecią. Jeśli znajdziemy kogoś, kto zgodzi się spłacić zobowiązanie, to naszym zadaniem jest jedynie wyrażenie zgody na zwolnienie z długu. Jak przebiega proces przejęcia długu i co powinna zawierać umowa zwolnienia z posiadanego kredytu lub pożyczki?

Na czym polega przejęcie długu?

To jedna z kilku dostępnych na rynku form zabezpieczenia zobowiązań finansowych. Polega na całkowitym przejęciu zadłużenia przez osobę trzecią. Warunki cesji długu określone są w Kodeksie cywilnym. Istotne jest to, że przejęcie długu może dotyczyć płatności zaległej lub przyszłej. Osoba, która zdecyduje się na przejęcie naszego zobowiązania, musi je spłacić na ustalonych wcześniej warunkach. W niektórych przypadkach istnieje możliwość ich negocjacji.

Wyróżnia się dwa rodzaje przejęcia długu:

 • pełne;
 • niepełne.

Pierwsze z nich dotyczy całkowitego przejęcia zadłużenia przez osobę trzecią. Podpisując umowę o przejęcie długu, staje się ona właścicielem wszystkich jego części. Jednocześnie zobowiązuje się do całkowitej spłaty wraz z odsetkami. Odpowiada także za dług całym swoim majątkiem. Musi więc być przygotowana na egzekucję komorniczą, która jest konsekwencją nieuregulowania płatności.

Częściej spotykaną formą pomocy jest niepełne przejęcie długu. Polega ono na częściowej spłacie naszego zadłużenia przez osobę trzecią. Przejmujący dług może spłacić jedną ratę lub kilka transz. Wszystko zależy od tego, na jakich warunkach prowadzone jest umorzenie wierzytelności. Warto dodać, że dłużnik nie musi wiedzieć o spłacie długu przez osobę trzecią. Mówi o tym art. 356 § 2 K.C. Osoba, która zdecyduje się uregulować płatność za dłużnika, musi jedynie w tytule przelewu wskazać numer jego pożyczki. Wpłaty na konto wierzyciela nie można anulować.

Jak przebiega zmiana dłużnika?

Zwolnienie z zadłużenia możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym sporządzeniu i podpisaniu umowy o zwolnienie z długu. Dokument musi być podpisany przez

 • właściciela długu;
 • wierzyciela;
 • osobę przejmującą zadłużenie.

Bez podpisu jednej ze stron umowa jest nieważna. Po podpisaniu umowy o zwolnienie z długu dłużnik zostaje zwolniony z obowiązków zawartych we wcześniej podpisanej umowie pożyczki. Nie musi już oczekiwać na przedawnienie długu. Z kolei nowy dłużnik – osoba trzecia przejmująca dług – staje się oficjalnie klientem danej instytucji. Jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna, oświadczenie złożone przez przejemcę długu będzie nieważne.

Umowa o zwolnienie z długu – wzór

Aby umowa umorzenia wierzytelności była ważna, powinna być podpisana przez wszystkie strony transakcji. W dokumencie muszą się znaleźć odpowiednie informacje. Jakie?

 • wysokość długu;
 • termin spłaty;
 • wysokość opłat dodatkowych (np. odsetek naliczonych za brak terminowej płatności);
 • rodzaj zobowiązania (kredyt, karta kredytowa, pożyczka);
 • numer kredytu/pożyczki;
 • zabezpieczenie transakcji;
 • dane dłużnika;
 • dane wierzyciela;
 • dane przejemcy długu;
 • zgoda wierzyciela na przejęcie długu przez osobę trzecią;
 • zgoda dłużnika na przejęcie zadłużenia;
 • zobowiązanie do regulacji płatności przez przejemcę długu;
 • dane dodatkowe.

Umowa o przejęcie długu

Umowa zawarta dnia ……………………………………………. w …………………………….……………….…. pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………..… ……………………………………………………………………………………………………………………..

(Wierzycielem) a ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. (Przejemcą) o następującej treści:

 

§ 1

 1. Przedmiotem umowy jest przejęcie długu pieniężnego, który powstał w związku z umową ……………………. zawartą dnia …………………………. pomiędzy Wierzycielem a dłużnikiem ……………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Dług, o którym mowa w pkt 1 wynosi ……………………………………………………………………………………..……………………..(słownie……………………………………………………………………………………………………….…) jest wymagalny od dnia ……………………………………………………………………………………………. 

 

§ 2

 

 1. Wierzyciel zobowiązuje się zwolnić dłużnika od świadczenia w postaci spłaty długu określonego w § 1 pkt 2, jeżeli Przejemca spełni świadczenie do dnia …………………………………………………….. 

§ 3

 1. Przejemca oświadcza, że dług przejmuje. 

 

§ 4

 1. Przejemca spłaci dług po uzyskaniu zgody dłużnika. 
 2. Zgoda na przejęcie długu powinna zostać wyrażona przez dłużnika w formie pisemnej w terminie ……………………………………………………….… od podpisania niniejszej umowy.

§ 5

 1. Wierzyciel dokona pokwitowania Przejmującemu po wykonaniu zobowiązania określonego w § 1.

§ 6

 1. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 2. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Wierzyciela. 

 

…………………………………………………                                   …………………………………………                                                   (podpis Wierzyciela)                                                                (podpis Przejmującego)

Załączniki: 

 1.  

Ważne: umowę powinna otrzymać każda ze stron. 

Przeciwwskazania do przejęcia długu

Jeśli wpadliśmy w spiralę zadłużenia, przejęcie długu przez osobę trzecią jest dobrym rozwiązaniem. Warto jednak pamiętać, że nie jest ono możliwe w każdym przypadku. Kiedy nie możemy liczyć na umorzenie wierzytelności? Gdy:

 1. Umowa o przejęcie długu nie została sporządzona w formie pisemnej.
 2. Umowa o przejęcie długu nie została podpisana przez którąś ze stron.
 3. Któraś ze stron umowy nie podpisała jej w wyznaczonym terminie.
 4. Wierzyciel nie wyraził zgody na przejęcie długu przez osobę trzecią.
 5. Wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna.

Jeśli żadna z powyższych sytuacji nie wystąpiła, umowa o przejęcie długu jest ważna.

Czy warto wnioskować o zwolnienie z długu?

Umorzenie wierzytelności to często jedyny ratunek w przypadku wpisu do rejestrów dłużników. Warto więc wyrazić zgodę na to, aby osoba trzecia przejęła nasz dług. Formalności z tym związanych jest niewiele.

Najważniejsze jest to, aby przejść przez wszystkie kroki procesu zmiany dłużnika i potwierdzić pisemnie transakcję. Zwolnienie z długu sprawi, że nasza zdolność kredytowa się poprawi.

W życiu zdarzają się różne, nieprzewidziane sytuacje. Dlatego mądrym posunięciem jest ustanowienie pełnomocnika do konta, który będzie upoważniony do wypłaty pieniędzy i innych czynności na rachunku bankowym, w momencie kiedy nie będziemy w stanie tego zrobić. Zobacz, w jaki sposób ustanowić pełnomocnictwo i co dokładnie się z tym wiąże.

Pełnomocnictwo a upoważnienie. Jak jest między nimi różnica?

W sensie prawnym pełnomocnictwo i upoważnienie nie są tym samym. Upoważnienie to udzielenie komuś prawa do dokonania konkretnych czynności, a pełnomocnictwo pozwala na wykonanie czynności bezpośrednio w naszym imieniu. Można więc powiedzieć, że upoważnienie nie ma aż tak daleko idących konsekwencji jak pełnomocnictwo.

W bankach przyznanie prawa do wykonywania operacji na koncie nazywa się pełnomocnictwem i pod takim terminem należy szukać wzorów pełnomocnictw w poszczególnych bankach albo gotowych formularzy w bankowości internetowej. Również kodeks cywilny wspomina o pełnomocnictwie, a nie upoważnieniu. Tak naprawdę można przyjąć, że pomiędzy tymi pojęciami nie ma praktycznej różnicy. Pełnomocnictwo i upoważnienie w żaden sposób nie zmieniają statusu właściciela konta.

Oprócz korzystania z gotowych formularzy przygotowanych przez bank zawsze możemy udać się do notariusza albo samemu przygotować odpowiednie pismo. Bank nie powinien mieć podstaw do odmowy ustanowienia takiego pełnomocnictwa. Zaletą tego rozwiązania jest to, że możemy na własną rękę uszczegółowić, jakie czynności na koncie może, a jakich nie może wykonać pełnomocnik. Pełnomocnictwa można udzielić okresowo albo nawet jednorazowo. Można np. upoważnić kogoś do jednorazowego odbioru konkretnej kwoty pieniędzy albo wzięcia pożyczki.

Alternatywę do pełnomocnictwa stanowi ustanowienie współwłaściciela konta. Współwłaściciel ma dużo szersze prawa niż pełnomocnik, a mówiąc wprost – takie same jak ty. Nie można go odwołać czy ograniczyć jego władzy. Współwłaściciel nie może jedynie samemu zamknąć konta ani wziąć pożyczki online bez zaświadczeń. Współwłaściciel, czyli ty. Od tej pory będziesz musiał prosić o zgodę na te czynności swojego partnera. Małżeństwa mogą rozważyć taką możliwość zamiast ustanawiania np. pełnomocnictwa dla żony. W przypadku śmierci współmałżonka zyska ona pełne prawa do konta i nie będzie musiała czekać na postępowanie spadkowe.

Upoważnienie do odbioru pieniędzy

Niektóre banki (np. mBank) dzielą pełnomocnictwa na dwa rodzaje: szczególne i rodzajowe. Pełnomocnictwo szczególne umożliwia korzystanie wyłącznie z karty debetowej dołączonej do rachunku. Pełnomocnictwo rodzajowe umożliwia niemal pełną kontrolę nad rachunkiem, czyli daje prawie właścicielską kontrolę. Władza pełnomocnika nie jest jednak nieograniczona. O ile nie wskazano inaczej w potwierdzonym notatialnie pełnomocnictwie, w większości banków pełnomocnik nie może:

 1. Zamknąć rachunku.
 2. Zaciągnąć kredytu.
 3. Ustanawiać kolejnych pełnomocników.
 4. Zmieniać danych właściciela.
 5. Składać dyspozycji na wypadek śmierci.
 6. I wykonywać wielu innych szczegółowych czynności.

Na pewno może natomiast swobodnie wypłacać pieniądze i zlecać przelewy przez internet, czyli dokonywać niezbędnych operacji w momencie, kiedy my nie będziemy mogli tego zrobić np. z powodu choroby.

Upoważnienie do konta na wypadek śmierci właściciela

Takie upoważnienie ma specjalną nazwę, a mianowicie nazywa się dyspozycją na wypadek śmierci. Dyspozycja, choć mało popularna, jest bardzo przydatnym narzędziem, którym powinien zainteresować się właściwie każdy. Dlaczego tak jest?

 • Pełnomocnictwo do konta traci moc w momencie śmierci właściciela. Pełnomocnik nie może już wypłacać pieniędzy czy dokonywać jakichkolwiek innych operacji.
 • Po śmierci właściciela konto jest zablokowane przez bank do czasu zakończenia postępowania spadkowego, co może trwać wiele miesięcy. Dyspozycja pozwala częściowo ominąć postępowanie spadkowe i wypłacić pieniądze od razu po śmierci.

Dyspozycję można złożyć do wysokości kwoty 20 krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. W 2020 roku wyniesie więc co najmniej 105 tysięcy złotych. Beneficjentami dyspozycji może być najbliższa rodzina t.j. rodzice, dzieci, rodzeństwo, wnuki i dziadkowie. W przeciwieństwie do spadku, w przypadku którego istnieje instytucja zachowku, dyspozycję wkładem można zapisać w dowolny sposób, czyli przeznaczyć ją np. jednej osobie.

Jak cofnąć pełnomocnictwo do konta?

Cofnięcie pełnomocnictwa jest jeszcze prostsze niż jego ustanowienie. Wystarczy zadzwonić na infolinię swojego banku albo odwołać pełnomocnictwo bezpośrednio w bankowości internetowej (jeśli twoja bankowość posiada funkcję ustanowienia pełnomocnictwa przez internet). Nazywa się to odwołaniem pełnomocnictwa. Karta pełnomocnika natychmiast zostaje zablokowanana i traci on wszelkie uprawnienia do konta.

Podobną operację może przeprowadzić pełnomocnik przez zrzeczenie się pełnomocnictwa. Po pierwsze nikt nie ma obowiązku przyjąć pełnomocnictwa i nie można ustanowić pełnomocnictwa bez czyjejś zgody. Jeśli już je jednak przyjęliśmy, to wystarczy wykonać operację analogiczną do odwołania pełnomocnictwa, czyli przeprowadzenie rozmowy z pracownikiem banku lub odwołanie go przez internet. Należy o tym fakcie poinformować właściciela rachunku. Nie ma jednak powodów, by odmawiać przyjęcia pełnomocnictwa. Nawet jeśli osoba, do której rachunku mamy dostęp ma problemy finansowe, to nie jest to nasza odpowiedzialność i nie będziemy musieli spłacać jej długów.

Pożyczka tylko na pesel? To niemożliwe – pożyczkodawcy muszą wiedzieć trochę więcej, aby uniknąć wyłudzeń na skradzione dane osobowe i sprawdzać zdolność kredytową swoich klientów. Dlatego firmy pożyczkowe rozpatrując wnioski sprawdzają nie tylko miejsce zamieszkania klienta czy wysokość zarobków, ale nawet stan cywilny. Wszystkie te dane wpisuje się we wnioskach pożyczkowych.

Czy pesel wystarczy do wzięcia pożyczki?

Według danych pochodzących z Biura Informacji Kredytowej czy Krajowego Rejestru Długów wynika, że coraz więcej osób sięga po pożyczki. To łatwy sposób na sfinansowanie niespodziewanych wydatków. Pożyczka online bez zaświadczeń dostępna jest bez wychodzenia z domu i często do jej uzyskania wystarczy tylko dowód osobisty. Czy to oznacza, że dostaniemy pożyczkę, podając tylko swój pesel?

Nie. Pożyczka tylko na pesel nie jest dostępna nawet w firmach pozabankowych, które ograniczają formalności do minimum. Pożyczkodawcy bardzo dokładnie weryfikują tożsamość swoich klientów – w celu zapewnienie bezpieczeństwa im i sobie. Posiadanie czyjegoś peselu nie sprawia, że możemy zaciągnąć zobowiązanie na tę osobę.

Co poza numerem pesel niezbędne jest do wzięcia pożyczki?

Mimo że na rynku finansowym dostępne są pożyczki bez weryfikacji konta bankowego, dane klienta zawsze są sprawdzane. Istnieje wiele metod, które pozwalają zweryfikować nie tylko rzetelność podanych przez klienta informacji, ale także jego wypłacalność. Jakie dane prócz numeru pesel są niezbędne do wzięcia pożyczki?

Są to:

 • dokument potwierdzający wysokość i sposób zarobku/otrzymywania dochodu ;
 • dowód osobisty,
 • liczba osób pozostająca na utrzymaniu pożyczkobiorcy;
 • numer telefonu;
 • adres zameldowania.

Pożyczki online dostępne są zwykle od 18 roku życia, dlatego pożyczkodawca wymaga wskazania we wniosku również wieku klienta. Niezbędna do uzyskania pożyczki jest również zdolność kredytowa. Jeśli będzie ona negatywna i będziemy widnieć w bazach dłużników, nie otrzymamy dodatkowych pieniędzy. W niektórych przypadkach możemy zostać poproszeni o zabezpieczenie transakcji. Może mieć ono formę wskazania żyranta, kupna ubezpieczenia lub wskazania przedmiotu zastawu.

Czy można wziąć kredyt na pesel w banku?

Skoro nie można wziąć pożyczki tylko na pesel, warto zastanowić się, czy można wziąć na niego kredyt bankowy. Skoro ta informacja jest niewystarczająca do wzięcia pożyczki, bank tym bardziej nie udzieli nam kredytu na pesel. Instytucja ta bardzo dokładnie weryfikuje informacje o swoich klientach. Sprawdza nie tylko ich wiek, miejsce zatrudnienia czy wysokość wynagrodzenia. Dla banku ważne jest również:

 • wykształcenie kredytobiorcy;
 • liczba osób będąca na jego utrzymaniu;
 • przeznaczenie kredytu;
 • stan cywilny.

Ubiegając się o kredyt bankowy będziemy musieli przedstawić zaświadczenie o dochodach od naszego pracodawcy. Będziemy zobowiązani również ubezpieczyć kredyt i w pewnych sytuacjach wskazać osobę, która spłaci go za nas (w przypadku naszej niewypłacalności). Nie jest to zwykle wymagane w przypadku pożyczek online.

Czy ktoś może wyłudzić pożyczkę na mój pesel?

Dane wrażliwe to informacje o nas, które podajemy podczas załatwiania spraw w urzędach, wypełniania dokumentów czy rejestracji online. Należą do nich:

 • imię;
 • nazwisko;
 • adres zameldowania;
 • numer telefonu;
 • numer pesel.

Czy w związku z tym, że dane wrażliwe podajemy w tak wielu miejscach, ktoś może wyłudzić pożyczkę na numer pesel?

Istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś użyje naszych danych do logowania czy zrobienia zakupów. Być może stworzy fałszywy dowód osobisty, którym zechce zawrzeć transakcję pieniężną. Pracownicy różnych firm są jednak wyczuleni na takie przypadki i bardzo dokładnie weryfikują nie tylko dokumenty, ale także informacje podane w różnych formularzach. Dzięki temu złodziej nie weźmie pożyczki na pesel osoby okradzionej. Warto mimo wszystko dbać o bezpieczeństwo naszych danych każdego dnia i zastrzec dowód osobisty w razie jego zgubienia.

Baza PESEL – jakie gromadzi dane?

Nie tylko rejestry dłużników takie jak Biuro Informacji Kredytowej gromadzą dane. Znajdziemy je również w Bazie PESEL. To Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. Znajdują się w nim informacje, które identyfikują tożsamość i status administracyjnoprawny wszystkich obywateli Polski. W bazie gromadzone są także informacje dotyczące obcokrajowców, którzy zamieszkują teren RP.

Baza PESEL gromadzi takie dane, jak:

 • wiek;
 • płeć;
 • kraj pochodzenia;
 • miejsce urodzenia;
 • nazwiska rodowe rodziców;
 • stan cywilny;
 • data wymeldowania z miejsca stałego pobytu.

Warto podkreślić, że dostęp do danych zamieszczonych w Bazie PESEL mają przedstawiciele władzy:

 • policja;
 • prokuratura;
 • straż;
 • organy wyborcze;
 • organy kontroli państwowej.

Załatwiając jakąkolwiek sprawę w urzędach czy firmach oferujących różnego rodzaju usługi, nasze dane zostaną zweryfikowane. Nie ma więc możliwości, aby ktoś wziął pożyczkę na skradziony pesel.