info@askredyt.pl 611 100 415

Darowizna od rodziny – czy zapłacimy podatek?

Otrzymując darowiznę od rodziny nie musimy się martwić opłatami, które dotyczą prezentu. Darowizna od rodzica może zostać zwolniona z opłaty podatku od spadków i darowizn. Wystarczy, że zgłosimy jej otrzymanie w urzędzie skarbowym i odpowiednio udokumentujemy. A czy darowizna między rodzeństwem jest opodatkowana? Odpowiadamy.

Jak dokonać darowizny?

Darowizna to umowa, w której muszą uczestniczyć dwie strony: darczyńca i obdarowany. Darczyńca przekazuje drugiej osobie np. pieniądze, dom czy samochód. Osoba obdarowana przyjmuje nieodpłatnie darowiznę. Czynność ta powinna zostać udokumentowana na piśmie.

Przekazując dom czy mieszkanie należy sporządzić umowę w postaci aktu notarialnego pod okiem notariusza. Darując komuś samochód wystarczy, że spiszemy umowę samodzielnie. Umowę darowizny kwoty pieniężnej także możemy dokonać bez utworzenia aktu notarialnego. Umowa taka dochodzi do skutku w momencie jej wykonania, czyli wtedy, gdy osoba obdarowana otrzyma pieniądze.

Darowizna środków pieniężnych od rodziców – kiedy zapłacimy podatek?

Często rodzice wspomagają swoje dzieci finansowo. Warto w takim przypadku pamiętać o obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn. Czy darowizna środków pieniężnych od rodziców jest opodatkowa? Z płacenia podatku od spadków i darowizn zwolnione są osoby należące do I grupy podatkowej. Są to:

  • małżonek;
  • zstępni (córka, syn, wnuki, prawnuki);
  • wstępni (matka, ojciec, dziadkowie);
  • pasierb;
  • rodzeństwo;
  • ojczym;
  • macocha.

Otrzymując więc darowiznę od rodziców nie będziemy musieli płacić podatku. Nawet, jeśli darowizna przekracza kwotę wolną od podatku wynoszącą 9637 zł. Należy jednak do 6 miesięcy po otrzymaniu darowizny zgłosić ją do urzędu skarbowego wypełniając formularz SD-Z2.

Darowizna od rodzica – jak ją rozliczyć?

Darowizna od rodzica, która została zwolniona z podatku, powinna zostać udokumentowana. Oznacza to, że aby została w pełni rozliczona przez urząd skarbowy, należy wykazać jej otrzymanie za pomocą potwierdzenia otrzymania przelewu czy przekazu pocztowego.

Czy darowizna między rodzeństwem jest opodatkowana?

Przekazanie darowizny między osobami spokrewnionymi nie wiąże się z uiszczeniem podatku. Warunkiem jest jednak to, aby obdarowany i darczyńca należeli do I grupy podatkowej. Zatem czy darowizna między rodzeństwem jest opodatkowana?

Nie jest. Wynika to z tego, że rodzeństwo także należy do wspomnianej grupy, która zwolniona jest z zapłaty podatku.

Warto jednak dokonać zgłoszenia darowizny. W przeciwnym razie mogą spotkać nas niemiłe konsekwencje. Będziemy musieli złożyć deklarację podatkową i zapłacić podatek na zasadach ogólnych. Co więcej, może zostać na nas nałożona kara za niedopełnienie formalności.

Czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie?

Darowizna otrzymana w trakcie małżeństwa może posłużyć jako zastrzyk gotówki. Warto jednak wiedzieć, czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie. Otóż nie. Darowizna dla żony stanowi wyłącznie majątek żony. Mówi o tym art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków”.

Oznacza to, że z chwilą zawarcia związku małżeńskiego wszystkie nabyte przez małżonków przedmioty są ich majątkiem wspólnym. Art. 33 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dodaje jednak, że istnieją wyjątki wskazujące na majątek osobisty. Są to: przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę (chyba, że darczyńca lub spadkodawca postanowili inaczej). Z tego zapisu wynika, że darowizna w trakcie trwania małżeństwa otrzymana przez jednego z małżonków należy tylko do niego.

Warto w takim przypadku posiadać własną poduszkę finansową, aby nie być zależnym od małżonka. I choć rozdzielność majątkowa nie zagwarantuje nam dostępu do pieniędzy małżonka, pozwoli odciąć się od jego długów, gdy ten będzie miał problemy finansowe.

Kiedy darowizna nie wchodzi do masy spadkowej?

Otrzymując darowiznę warto się zastanowić, kiedy jest ona zaliczona do spadku. Zgodnie z art. 1039 Kodeksu cywilnego “jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.”

Artykuł ten mówi, że każdorazowo należy włączyć darowiznę w masę spadkową. Wyjątkiem jest sytuacja, w której spadkodawca lub darczyńca założą inaczej.

Istnieją warunki, które muszą zostać spełnione, aby darowizna nie wchodziła do schedy:

  • darowizna nie może zostać podważona przez innych spadkobierców;
  • dziedziczenie musi nastąpić z mocy ustawy, a nie testamentu;
  • obdarowany udowodni przed sądem, że wolą darczyńcy było wyłącznie darowizny ze spadku.

Czy darowizna jest dochodem?

Bez względu na to, w jakiej postaci otrzymujemy darowiznę, wzmacnia ona nasz budżet. Nie musimy jednak wykazywać jej w deklaracji dotyczącej podatku dochodowego. Nie ma podstawy prawnej do tego, aby w zeznaniu rocznym PIT wskazywać np. na darowiznę od rodziny.

Pamiętajmy jednak o zgłoszeniu darowizny do urzędu skarbowego, aby została ona zwolniona także z podatku od spadków i darowizn. Otrzymanie darowizny możemy udokumentować za pomocą umowy ustnej lub pisemnej, tak jak ma to miejsce w przypadku umowy pożyczki online. Dzięki takiemu potwierdzeniu nie będzie nas obowiązywał żaden podatek.