info@askredyt.pl 611 100 415

Ile wynoszą odsetki ustawowe?

Zastanawiasz się, ile wynoszą odsetki ustawowe? Wysokość odsetek ustawowych jest z góry określona przez Ministra Sprawiedliwości i wynosi 5 proc. w skali roku. Jak obliczyć odsetki ustawowe samodzielnie? Wystarczy skorzystać ze specjalnego wzoru, który obejmuje kwotę zaległości, liczbę dni zwłoki w spłacie czy wysokość odsetek. Ci, którzy nie radzą sobie z ich spłatą, mogą złożyć na ręce wierzyciela podanie o umorzenie odsetek. Jak je napisać?

Czym są odsetki ustawowe?

Odsetki ustawowe (kapitałowe) to jedna z najpowszechniejszych form odszkodowania za zwłokę w spłacie zadłużenia wynikającego np. z braku spłaty pożyczki online bez zaświadczeń Od wysokości odsetek zależy wysokość dochodzonej kary. Dzięki ustanowieniu jednej wartości odsetek, zarówno wierzyciel, jak i pożyczkobiorca nie muszą wykazywać swoich strat. Wystarczy, że ubiegając się o należność udowodnią okres zwłoki w zapłacie.

Art. 481 kodeksu cywilnego mówi, że”jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”

Oznacza to, że nawet jeśli nasze zadłużenie powstało nie z naszej winy, pożyczkodawcy należy się kwota pożyczki powiększona o odsetki.

Wysokość odsetek ustawowych – jak obliczyć odsetki?

Odsetki kapitałowe to odsetki za korzystanie z cudzego kapitału. Wynoszą one 5 proc. w skali roku. Warto wiedzieć, że istnieją także odsetki za opóźnienie w spłacie. Te wynoszą 7 proc. na rok. Zostaną nam naliczone wtedy, gdy zignorujemy termin płatności czy kolejne wezwania do zapłaty tzw. monity.

Jak obliczyć odsetki ustawowe?

Każdy z nas mając zadłużenie np. w instytucji pożyczkowej czy banku jest w stanie samodzielnie wyliczyć wysokość odsetek ustawowych naliczonych mu za zwłokę w spłacie. Obliczeń można dokonać według poniższego wzoru.

kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek
__________________________________________________
365 dni

Jeśli otrzymany wynik nie jest dla nas miarodajny, a chcemy podjąć się spłaty zadłużenia nie czekając np. na jego przedawnienie, warto skontaktować się z pożyczkodawcą. Jego obowiązkiem jest wskazanie kwoty, którą powinniśmy zapłacić w związku z powstałym zadłużeniem. Kwota ta będzie powiększona o odsetki.

Kalkulator odsetek maksymalnych – obliczanie odsetek maksymalnych

W sieci dostępny jest kalkulator odsetek maksymalnych, czyli tych, które zostały na nas nałożone, aby zmotywować nam do regulacji długu. Obliczanie odsetek z pomocą kalkulatora online jest bardzo proste, dlatego że liczy on odsetki maksymalne na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu spłaty zadłużenia.

Co ważne, kalkulator odsetek maksymalnych uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy, dlatego otrzymany przez nas wynik będzie miarodajny. Jeśli posiadamy w danym momencie poduszkę finansową, z pomocą której uregulujemy zadłużenie wraz z naliczonymi odsetkami, warto tego dokonać.

Pamiętajmy, że jeżeli po obliczeniach wysokość odsetek kapitałowych przekraczałaby wysokość odsetek maksymalnych, naszemu wierzycielowi należą się odsetki maksymalne. Co istotne, według kodeksu cywilnego maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).

Jak napisać podanie o umorzenie odsetek?

Mimo, że odsetki ustawowe nie są wysokie, osoby mające kilka zadłużeń mogą mieć trudność z ich spłatą. Konsekwencją tego będzie pogarszanie się naszej zdolności kredytowej. Co zrobić w takiej sytuacji? Jedną z możliwości jest złożenie na ręce naszego wierzyciela podania o umorzenie odsetek.

Jak napisać podanie o umorzenie odsetek? Dobrze, jeśli będzie ono napisane odręcznie, a nasz problem dokładnie wyjaśniony. Istotne jest także zawarcie w dokumencie najważniejszych danych dotyczących sprawy, czyli:

  • danych klienta (dłużnika);
  • danych prywatnego wierzyciela, firmy pożyczkowej lub banku;
  • określenia stosunku prawnego, z którego wynika dług i jego odsetki – np. umowa pożyczki na 6 tys. zł na 6 miesięcy;
  • dokładną sumę długu oraz wynikających z niego odsetek karnych;
  • umotywowania wniosku o umorzenie odsetek – może to być trudna sytuacja materialna, utrata pracy lub niezdolność do pracy;
  • zapewnienia o terminowej spłacie pozostałych rat lub zaproszenie do negocjacji warunków spłaty – pokazuje to dobrą wolę i chęć współpracy dłużnika;
  • załączników – wszystkie dokumenty, które potwierdzą umotywowanie wniosku,
    prośbę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.