info@askredyt.pl 611 100 415

Jak napisać wniosek o umorzenie długu?

Podanie o umorzenie długu powinno zawierać dokładne przedstawienie naszej obecnej sytuacji finansowej. Jeśli pożyczkodawca nie rozpatrzy go pozytywnie, możemy sporządzić wniosek o umorzenie odsetek. Jest to lepsze rozwiązanie niż czekanie np. na przedawnienie długu które następuje dopiero po upływie 10 lat.

Podanie o umorzenie długu – jak je napisać?

Sięgając po pożyczkę nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze finansowe możliwości w trakcie okresu kredytowania mogą się pogorszyć. Może to nastąpić np. w wyniku niepłacenia na czas rat kredytu bankowego lub pożyczki online bez zaświadczeń. Jeśli na naszym koncie powstało zadłużenie, możemy wnioskować o jego anulowanie. Wystarczy skierować do naszego pożyczkodawcy podanie o umorzenie długu.

Warto je napisać samodzielnie, aby dokładnie przedstawić pożyczkodawcy naszą sytuację finansową. W dokumencie powinny zostać zawarte:

  • dane osoby wnioskującej;
  • dane wierzyciela;
  • dane dokumentu, którego dotyczy prośba;
  • treść wniosku i jego argumentacja;
  • podpis.

Wniosek o umorzenie odsetek a przedawnienia długu

Jeśli na naszym koncie powstało już zadłużenie, a pożyczkodawca nie chce nam go anulować np. ze względu na naszą złą historię kredytową, możemy poprosić go o anulowanie samych odsetek. Te w niektórych przypadkach mogą być wysokie, dlatego warto wnioskować o ich umorzenie. Wniosek o umorzenie odsetek powinien zawierać informacje dotyczące naszej osoby, a także pożyczkodawcy. Ponadto powinny znaleźć się w nim dane dotyczące naszej pożyczki. Nie zapominajmy o najważniejszym, czyli przedstawieniu naszej prośby oraz dokładnym opisaniu obecnej sytuacji finansowej.

Warto podjąć się próby wysłania wniosku o umorzenie odsetek. Dług przedawni się dopiero po upływie 10 lat. Nie każdy jest w stanie cierpliwie czekać na ten moment. Jeśli jednak ktoś liczy na przedawnienie zadłużenia musi pamiętać, że nasza ingerencja w sprawę przerywa jego bieg. Lata przedawnienia liczone będą od nowa.

Refinansowanie pożyczki zamiast prośby o umorzenie odsetek

W przypadku zadłużenia, ważne jest to, aby jak najszybciej skontaktować się z naszym pożyczkodawcą. Dzięki temu mamy szansę na zmianę warunków obowiązującej umowy. Jeśli pożyczkodawca nie wyraził zgody na umorzenie odsetek, być może zgodzi się na refinansowanie pożyczki. Oczywiście jeśli posiada taką opcję w swojej ofercie.

Refinansowanie zadłużenia polega na wzięciu kolejnej pożyczki w instytucji finansowej, która współpracuje z naszym wierzycielem. Nowa pożyczka zostanie nam przyznana na większą kwotę, która pozwoli spłacić obecne zadłużenie. Warunki nowej umowy są na tyle korzystne, abyśmy bez trudu poradzili sobie z regulacją płatności.

Należy mieć na uwadze, że refinansowanie pożyczki niesie za sobą dodatkowe opłaty. Zależą one od nowego okresu kredytowania, a także wysokości wspomnianej pożyczki. Często stanowią jej procent.

Wakacje kredytowe – prośba o umorzenie rat pożyczki

Jedną z form umorzenia płatności są wakacje kredytowe. To możliwość zawieszenia w czasie płatności za naszą pożyczkę. O takie rozwiązanie możemy wnioskować u naszego pożyczkodawcy w momencie, kiedy nie mamy jeszcze na koncie długu.

Bądźmy świadomi, że takie rozwiązanie nie jest długofalowe. Gdy upłynie okres zawieszenia płatności, będziemy musieli uregulować pominięte raty. Wakacje kredytowe są więc świetnym czasem na to, aby zdobyć potrzebną do spłaty pożyczki gotówkę podejmując się np. dodatkowej pracy. Możemy być pewni, że takie działanie poprawi naszą zdolność kredytową.