info@askredyt.pl 611 100 415

Pożyczka na świadczenia rodzinne – czy dostanę pożyczkę na zasiłek rodzinny?

Pożyczka na świadczenia rodzinne może zostać udzielona przez instytucje pozabankowe. Aby się o nią ubiegać, należy wskazać we wniosku otrzymywany dochód pochodzących ze wszystkich źródeł. Czy 500+ jest dochodem? Jest, dlatego otrzymując je także możesz wnioskować o pożyczkę. Nie będzie możliwa pożyczka na 300+. 300 zł na wyprawkę szkolną nie jest traktowane jako dochód, a jednorazowa zapomoga.

Pożyczka na świadczenia rodzinne – pożyczka na zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny to świadczenie rodzinne oraz dodatki do tego świadczenia, które otrzymują osoby w trudnej sytuacji finansowej. To, czy je dostaną, zależy od kryteriów dochodowych. Przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 670 zł, a w przypadku rodziny z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności – 764 zł.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Ile pieniędzy przysługuje naszemu dziecku? To zależy od wieku.

  • do ukończenia 5 roku życia otrzyma ono 95 zł;
  • powyżej 5, ale poniżej 18 lat otrzyma 124 zł;
  • powyżej 18. roku życia, ale poniżej 24. otrzyma 135 zł.

Czy pieniądze otrzymane z zasiłku rodzinnego są wystarczające, aby wnioskować np. o pożyczki online bez zaświadczeń? Tak, ponieważ firmy pożyczkowe traktują zasiłek rodzinny jako formę dochodu. Należy jednak pamiętać, że każdy wniosek rozpatrzony jest indywidualnie, dlatego jeśli wnioskujemy o kwotę przewyższającą nasze możliwości finansowe, możemy spotkać się z odrzuceniem wniosku.

Czy dostanę pożyczkę na alimenty?

Alimenty to również forma dochodu, która zasila nasz budżet. Mimo, że przez dany okres otrzymujemy je regularnie, nie możemy być pewni, że dostaniemy na nie pożyczki. Warto jednak wspomnieć we wniosku o dodatkowe pieniądze, że je otrzymujemy. Alimenty wzmacniają naszą zdolność kredytową.

Co jeszcze korzystnie wpływa na nasze finansowe możliwości? M.in.:

  • otrzymywanie stypendium;
  • otrzymywanie dodatkowego wynagrodzenia;
  • zmiana formy zatrudnienia na umowę o pracę;

Pożyczka na 500+ – czy 500+ jest dochodem?

Skoro firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na świadczenia rodzinne, warto zastanowić się, czy 500+ jest dochodem. Instytucje finansowe udzielają pożyczek na 500+ dlatego, że jest to wystarczający dochód, aby pokryć nim wydatki związane z pożyczką. Warto wspomnieć, że im więcej dzieci posiadamy, tym więcej pieniędzy od państwa nam się należy. Jeśli posiadamy stały dochód, a dodatkowo sięgamy po 500+, z pewnością dostaniemy pożyczkę.

Świadczenie 300+ – 300 zł na wyprawkę szkolną

Istnieje również świadczenie 300+. Są to pieniądze od państwa przekazane dzieciom na wyprawkę szkolną. Pamiętajmy, że to jest jednorazowa zapomoga, o którą należy się ponownie starać każdego roku. W związku z tym, że 300 zł na wyprawkę szkolną nie jest traktowane jako dochód, na świadczenie 300+ nie otrzymamy pożyczki. Warto jednak się nim zainteresować, gdyż z pewnością dodatkowe pieniądze ułatwią nam wyprawienie pociechy do szkoły.

Pożyczka na świadczenia socjalne – czy jest możliwa?

Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, mogą liczyć na świadczenia socjalne. Są to dodatkowe pieniądze, które możemy otrzymać z rąk naszego pracodawcy w wyniku pozytywnego rozpatrzenia naszej prośby o nie. Świadczenie socjalne przyznawane jest bez względu na formę zatrudnienia. Nie musimy się więc obawiać, że mając stałą umowę nie będzie nam przysługiwała dodatkowa gotówka.

Jeśli już dodatkowe pieniądze zasiliły nasz budżet, czy istnieje szansa na otrzymanie pożyczki na świadczenia socjalne? Świadczenie socjalne jest wystarczającym dochodem, który poświadczy naszą rzetelność w momencie ubiegania się o pożyczkę. Firmy pozabankowe rzadko wymagają wskazania konkretnego źródła otrzymywania pieniędzy oferując tym samym np. pożyczki bez umowy o pracę. Wystarczy im dołączenie do wniosku oświadczenia, które wskaże na posiadanie jakiegokolwiek źródła finansowania, pozwalającego na spłatę zaciągniętej pożyczki.