info@askredyt.pl 611 100 415

Restrukturyzacja zadłużenia – aneks do umowy i wakacje kredytowe

Regularna spłata rat pożyczki może okazać się niemożliwa, jeśli nasza sytuacja finansowa ulegnie nagłemu pogorszeniu. Zanim otrzymamy monit ponaglający warto rozważyć możliwość restrukturyzacji zadłużenia. Wiele firm ma elastyczne podejście do klienta i daje mu możliwość aneksu do umowy i przedłużenia terminu spłaty. Jaki wpływ na koszt pożyczki będzie miała zmiana okresu kredytowania? O tym dowiesz się w poniższym artykule!

Na czym polega restrukturyzacja zadłużenia?

Restrukturyzacja pożyczki to zmiana jej warunków zawartych w umowie. Opcja ta jest wykorzystywana, by dostosować harmonogram spłaty do możliwości klienta. Z restrukturyzacji korzystać można zarówno przy problemach finansowych, jak i chęci szybszej spłaty pożyczki online bez zaświadczeń

Niestety, restrukturyzacja wiąże się z dodatkowymi opłatami. Liczyć się należy z kosztami przygotowania dokumentów, prowizjami pożyczkodawców oraz zmianą kosztu całkowitego pożyczki. Należy o tym pamiętać składając wniosek o zmianę okresu kredytowania chwilówek i pożyczek ratalnych.

Nie można zakładać, że przedłużenie spłaty nastąpi automatycznie w przypadku zwłoki w płatnościach. Informacje dotyczące ewentualnego odroczenia są zazwyczaj zawarte w regulaminie. Jeśli ich tam nie ma oznacza to, że firma nie przewiduje możliwości prolongaty pożyczki tylko po określonym czasie kieruje sprawę do sądu. Co zatem może zrobić klient w trudnej sytuacji?

Aneks do umowy pożyczki a przedłużenie terminu spłaty

Do jednej umowy pożyczki może zostać załączonych nawet kilka aneksów, czyli dokumentów zmieniających zawarte w umowie postanowienia. Aneks zawiera dane pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy wraz z potwierdzeniem, że obie strony zgadzają się z określonych powodów zmienić termin zwrotu łącznej kwoty pożyczki.

Zmianie mogą podlegać różne elementy umowy, np. harmonogram spłat i ich wysokość. Dokument określa także dodatkowe koszty, jakimi obciążony zostanie pożyczkobiorca. Należeć do nich może opłata za sporządzenie aneksu, prowizja pożyczkodawcy za zmianę warunków umowy, prowizja internetowego serwisu pożyczkowego za pośredniczenie w zmianie warunków umowy.

Wakacje kredytowe i karencja w spłacie pożyczki

Przy problemach z terminowym regulowaniem rat pożyczki, ratunkiem może być czasowe zawieszenie spłaty zadłużenia. Argumentem może być tu np. utrata pracy czy choroba. Po złożeniu wniosku pożyczkodawca może przystać na prośbę klienta lub ją odrzucić, zależnie od polityki firmy i postanowień zawartych w umowie. Ważne by wnioskowanie nastąpiło szybciej niż ewentualne opóźnienia spłaty.

Niektórzy pożyczkodawcy oferują karencję pożyczki lub wakacje kredytowe. Karencja w spłacie to przyznawane na wniosek pożyczkobiorcy czasowe zawieszenie regulacji części kapitałowej raty pożyczki, w trakcie którego spłacane są tylko odsetki. Wakacje kredytowe zaś oznaczają tymczasowe nieopłacanie całej raty, czyli jej części kapitałowej i odsetkowej.

Pożyczkobiorcom proponowane są dwa sposoby spłaty pożyczek po przerwie. Pierwszym jest proporcjonalny wzrost (czasowy lub trwały) wysokości rat następujących po wakacjach lub karencji, drugim, wydłużenie okresu kredytowania o czas odpowiadający temu, w którym płatności nie były realizowane w całości lub części. Pamiętać należy, że w obu przypadkach niespłacony kapitał będzie generował odsetki.

Sposoby na przedłużenie terminu spłaty pożyczki

Zmiany w okresie kredytowania pożyczki można wprowadzić na kilka sposobów, zależnie od polityki firmy pożyczkowej. Wybór metody dostosowuje się do sytuacji materialnej klienta i jego potrzeb. Pożyczkobiorca z problemami z terminową spłatą może zdecydować się na:

  • dodanie aneksu do umowy pożyczki,
  • skorzystanie z karencji lub wakacji kredytowych,
  • wprowadzenie konsolidacji swoich pożyczek,
  • zaciągnięcie pożyczki oddłużeniowej,
  • refinansowanie pożyczki.

Ile kosztuje wydłużenie okresu kredytowania?

Starając się o prolongatę pożyczki należy się nastawić na dodatkowe koszty. Zazwyczaj przedłużenia spłaty musi być opłacone z góry. Wysokość opłat zależna jest od polityki firmy i ustalana może być już na etapie składania wniosku. Informacji tego typu należy szukać na stronach internetowych pożyczkodawców.

Jeśli mamy szansę na przypływ gotówki, który rozwiąże nasze problemy finansowe – bardziej opłacalna może okazać się kilkudniowa zwłoka niż przedłużenie spłaty. Już sama akceptacja wniosku wymaga przelania opłaty na konto firmy pożyczkowej. Przedłużenie chwilówki wiąże się z ograniczonym czasem zwrotu, który dotyczyć może od 7 do nawet 60 dni. Odbywa się ono zazwyczaj w formie ratalnej.

Każda forma przedłużenia spłaty jest usługą dodatkową, za którą firmy pożyczkowe pobierają dodatkowe opłaty. Poza opłatami administracyjnymi związanymi z przygotowaniem wniosków i aneksów, wszystkie zmiany pomimo odciążenia bieżącego budżet domowego zwiększają RRSO pożyczek. Czasem jednak te działania są jedyną szansą by uniknąć windykacji i komornika.

Takie działanie może doprowadzić do wpadnięcia w spiralę zadłużenia i skończyć się ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Lepiej zatem rozważyć możliwości przedłużenia terminu spłaty pożyczki.

Konsolidacja chwilówek czy pożyczka na spłatę zadłużenia – co lepsze?

Połączenie zaciągniętych chwilówek w jedno zobowiązanie jest bez wątpienia rozwiązaniem wygodnym. Ustalony zostaje przy tym dłuższy okres kredytowania i nowy, korzystny dla klienta, harmonogram spłat. Konsolidacja pożyczek ma zmniejszyć koszty okołopożyczkowe i ułatwić regulowanie zadłużenia.

Konsolidacja jest przeznaczona dla osób nie zalegających ze spłatą żadnych zobowiązań. W sytuacji odwrotnej warto rozważyć opcję pożyczki oddłużeniowej. Jest ona możliwa przy negatywnej zdolności kredytowej i wpisie do rejestru dłużników KRD. Czasem wymagane jest poręczenie pożyczki lub zastaw. Pieniądze przelewane na konto klienta mogą być wykorzystane na spłatę jego zadłużeń.

W przedłużeniu terminu spłaty pomóc może też refinansowanie pożyczki. Polega ono na zaciągnięciu kolejnego zobowiązania w firmie współpracującej z naszym pożyczkodawcą. Firma partnerska reguluje pierwotny dług, dzięki czemu klient zyskuje trochę czasu na zebranie pieniędzy. Ten krok pomoże to uniknąć karnych odsetek ale przyniesie ze sobą dodatkowe koszty.

Czym grozi niespłacenie pożyczki w terminie?

Przy problemach ze spłatą pełnych rat pożyczki warto wpłacać na konto firmy chociaż część wymaganej kwoty. Będzie to informacja, że pożyczkobiorca chce spłacić dług. Ważne, by nie dopuścić do sytuacji wypowiedzenia umowy przez pożyczkobiorcę. Wiąże się to bowiem z koniecznością jednorazowej spłaty całego zobowiązania w terminie do 30 dni.
Konsekwencją opóźnień spłaty będzie wysyłanie płatnych monitów, czyli ponagleń do zapłaty. Przez cały czas zwłoki naliczane są także odsetki karne. Później sprawą zajmie się windykator, co wiąże się z kolejnymi kosztami. Wszystko to negatywnie wpływa na scoring BIK i może utrudnić zaciągnięcie pożyczki lub kredytu w przyszłości.