info@askredyt.pl 611 100 415

Zabezpieczenie pożyczki – czy jest obowiązkowe?

Przeglądając oferty pożyczek firm pozabankowych bardzo łatwo trafić na taką, której usługi będą nam odpowiadały. Często jednak wiąże się to z zabezpieczeniem pożyczki. Czy zabezpieczenie pożyczonych pieniędzy jest obowiązkiem?

Zabezpieczenie pożyczki – co nam dają i czy są obowiązkowe?

Sięgając po pożyczkę nie zawsze jesteśmy świadomi, że będzie nas ona kosztowała. Na jej cenę składają się zarówno dodatkowe opłaty takie jak opłata przygotowawcza lub administracyjna, czy odsetki. Do kosztów naszej pożyczki może zostać także doliczona kwota pochodząca z zabezpieczenia kredytu. Czy taka ochrona naszych finansowów jest obowiązkowa? Zabezpieczenie pożyczki nie jest obowiązkowe. Zwykle proponowane jest tym osobom, które mają zbyt niską zdolność kredytową i są niepewnymi pożyczkobiorcami.

Wiele firm pożyczkowych proponuje klientom zabezpieczenie pożyczki. Dlaczego? Służy ono zabezpieczeniu naszej rodziny oraz instytucji finansowej przed naszą ewentualną niewypłacalnością. W momencie, gdy nie będziemy w stanie sami spłacić pożyczki, pożyczkodawca zrobi to z zebranych na poczet zabezpieczenia pieniędzy. W ten sposób ani firma pożyczkowa, ani rodzina nie zostaną obarczeni długiem.

Osobiste zabezpieczenia pożyczki – jakie wyróżniamy?

Zabezpieczenia pożyczek dzielimy na osobiste oraz rzeczowe. Wśród osobistych zabezpieczeń wyróżniamy:

 • poręczenie – inaczej podżyrowanie naszego długu przez osobę trzecią. Żyrant zobowiązuje się do spłaty zadłużenia za nas w momencie, kiedy nie będziemy w stanie zrobić tego samodzielnie;
 • pełnomocnictwo – pożyczkobiorca udziela instytucji bankowej zgody na korzystanie z zasobów znajdujących się na koncie klienta;
 • przejęcie długu – służy zwolnieniu nas z opłaty. Dług przejmuje osoba trzecia. Zgodę na to musi wyrazić dłużnik lub wierzyciel;
 • gwarancja ze strony banku – zabezpieczenie te stosowane jest zazwyczaj w relacji firmy z bankiem. Bank gwarantuje, że spłaci pożyczkę w imieniu niewypłacalnego przedsiębiorstwa;
 • cesja wierzytelności – to przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią. Decyzję o przeniesieniu wierzytelności podejmuje nasz pożyczkodawca oraz osoba, która chce nabyć prawa do naszego długu;

Jakie możemy wyróżnić rzeczowe zabezpieczenia pożyczek?

Do rzeczowych zabezpieczeń pożyczki możemy zaliczyć:

 • hipotekę – pożyczkobiorca przekazuje wierzycielowi prawo do swojej nieruchomości. Robi to dokonując wpisu do księgi wieczystej. Unieważnienie wpisu następuje, gdy pożyczkobiorca spłaci w całości swój dług;
 • kaucję – zabezpieczenie te polega na przelaniu pożyczkodawcy wyznaczonej kwoty stanowiącej zabezpieczenie transakcji. Jeśli oddamy wierzycielowi pieniądze w terminie, wpłacona wcześniej kaucja zostanie nam zwrócona;
 • blokadę rachunku bankowego – pożyczkodawca mając zgodę klienta blokuje mu dostęp do konta bankowego. W ten sposób wszystkie wpływy na konto służą spłacie zaległości klienta;
 • egzekucję komorniczą – zabezpieczenie ostateczne. Jego formą jest akt notarialny. Jeśli pożyczkobiorca nie będzie spłacał na czas zadłużenia, komornik może przejąć jego własność i zlicytować ją, aby uregulować należność;
 • zastaw – wyróżniamy zwykły lub rejestrowy. Pożyczkobiorca zastawia na poczet długu rzecz ruchomą (np. samochód) lub nieruchomą (np. budynek). Pożyczkodawca ma pełne prawo do użytkowania tych przedmiotów. W momencie spłaty długu pożyczkobiorca odzyskuje prawo do przedmiotów;
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie – przeniesienie prawa do nieruchomości na pożyczkodawcę. Jeśli zalegamy z płatnościami, pożyczkodawca może swobodnie z niej korzystać. Po spłacie pożyczki wszelkie prawa do nieruchomości wracają do nas.

Pożyczka prywatna – jak można ją zabezpieczyć?

Oferta rynku finansowego jest bardzo bogata. Możemy w niej znaleźć zarówno kredyty bankowe, chwilówki, jak i pożyczki  na raty. Wśród pożyczkobiorców można znaleźć osoby, które mimo problemów finansowych nie chcą wiązać się z żadną instytucją finansową. Sięgają oni więc po pożyczki od osób prywatnych. Warto wiedzieć, że takie pożyczki również można zabezpieczyć. W tym celu stosuje się weksel. Czym on jest?

Weksel to osobowe zabezpieczenie pożyczki. Zobowiązuje nas do oddania wierzycielowi pieniędzy w wyznaczonym terminie. Weksel przyjmuje formę pisemną. Na podpisanym przez obie strony dokumencie muszą się znaleźć najważniejsze dane kontrahentów, miejsce zawarcia umowy oraz spłaty długu, a także informacje dotyczące wysokości zadłużenia. Dokument ten poświadcza zawarcie transakcji między dwiema osobami.

Czy warto ubezpieczyć pożyczkę?

Prócz zabezpieczeń pożyczki, które może nam zaoferować instytucja finansowa, możemy sięgnąć po ubezpieczenie pieniędzy. Opcja ta podobnie jak zabezpieczenie, nie jest obowiązkowa, jednak może zostać zaproponowana w przypadku, kiedy sięgamy po dużą kwotę pożyczki, tym samym pożyczkodawca może być niepewny co do spłaty przez nas zadłużenia. Czy warto ubezpieczyć swoją pożyczkę?

Ubezpieczenie kredytu to bardzo dobre rozwiązanie. Gwarantuje nam, że w sytuacji naszej niewypłacalności powstałej na skutek niezdolności do pracy czy śmierci, nasze zadłużenie nie spadnie na barki bliskich, tym samym firma pożyczkowa nie będzie musiała go za nas spłacać. Pieniądze z ubezpieczenia zostaną przeznaczone na regulację długu. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie pożyczki kosztuje. Jego cena zostanie doliczona do rat naszej pożyczki.