info@askredyt.pl 611 100 415

Wcześniejsza spłata pożyczki ratalnej – jakie niesie korzyści?

W myśl ustawy o kredycie konsumenckim 2011, pożyczka ratalna jest formą kredytu konsumenckiego. Dlatego stosują się do niej przepisy zawarte w ustawie, dotyczące zasad i trybu zawierania umów, obowiązków kredytodawcy oraz praw konsumenta. Jednym z praw pożyczkobiorcy, które wskazuje art. 48 wstawy, jest możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Jakie korzyści wiążą się z szybszym uregulowaniem zobowiązania? Sprawdźmy, co sądzą na ten temat nasi eksperci.

Jak skorzystać z prawa do wcześniejszej spłaty pożyczki ratalnej?

Każdy konsument ma prawo zastosować się do zapisów ustawy o kredycie konsumenckim[1] i szybciej spłacić kredyt. Może podjąć się spłaty częściowej albo w całości uregulować zobowiązanie, uwalniając się od ciążącego na nim obowiązku. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta wybranej instytucji i omówić szczegóły przysługującego przywileju.

Prawo do spłaty kredytu przed terminem powinno być zawarte w umowie pożyczki. Obok kwoty zobowiązania, terminu spłaty i kosztów związanych z pożyczką, to kwestia bardzo istotna dla pożyczkobiorców. Tym bardziej, że nie każdy z nas orientuje się w przepisach i zna ustawy, które w wielu życiowych sytuacjach okazują się bardzo pomocne. Jeśli umowa nie zawiera takiego zapisu, prawdopodobnie instytucja pozabankowa nie jest wiarygodnym pożyczkodawcą i nie działa zgodnie z prawem.

Obowiązki kredytodawcy przy szybszej spłacie kredytu przez pożyczkobiorcę

Jakie obowiązki ciążą na kredytodawcy, kiedy pożyczkobiorca zdecyduje się na szybszą spłatę kredytu? Zgodnie z art. 52: „Kredytodawca jest zobowiązany do rozliczenia z konsumentem kredytu w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości”[2]. Zatem w sytuacji, kiedy zwracamy pełną kwotę, instytucja pozabankowa musi zwrócić nam część kosztów, które ponieśliśmy. Jak się to zwykle odbywa?

Pożyczkodawca zobowiązany do zwrotu nadpłaty może:

  • prosić o zwrot całej kwoty, a kiedy trzyma pieniądze, dokona obliczeń i zwróci na nasze konto część dotyczącą okresu, w jakim nie korzystaliśmy z pożyczki pozabankowej,
  • dokonać wyliczeń wcześniej i obniżyć kwotę, którą jesteśmy zobowiązani zwrócić w związku z wcześniejszą spłatą pożyczki.

Zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego

Odsetki od pożyczki to jedne z kosztów, o których zwrot powinniśmy się ubiegać przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego. Zgodnie z przepisami, zwrot kosztów co do zasady obejmuje wszystkie koszty pożyczki, czyli: proporcjonalną część odsetek, prowizji, opłat administracyjnych, przygotowawczych itp. Zwrotowi nie podlega ubezpieczenie pożyczki, jeśli się na nie zdecydowaliśmy.

Co zrobić, kiedy pożyczkodawca nie dopełnił swojego obowiązku zwrotu nadpłaty? W pierwszym kroku należy zwrócić się do instytucji pozabankowej z reklamacją. W sytuacji, gdy pożyczkodawca odrzuci naszą reklamację, można zgłosić się z wnioskiem o interwencję do Rzecznika Finansowego.

Pozostałe korzyści z szybszej spłaty kredytu konsumenckiego

Czy proporcjonalny zwrot kosztów kredytu konsumenckiego to jedyna korzyść z podjęcia decyzji o szybszej spłacie pożyczki? Nie, zalet takiego rozwiązania jest więcej.

Wcześniejsza spłata pożyczki ratalnej to:

  1. Odciążenie domowego budżetu, który przez spłatę rat mógł być nieco nadwyrężony.
  2. Budowanie pozytywnej historii kredytowej.
  3. Uniknięcie rejestru dłużników, do którego moglibyśmy trafić, jeśli znaleźlibyśmy się w odwrotnej sytuacji i spóźnilibyśmy się z uregulowaniem rat (o pominięciu terminów płatności przypomni nam monit!).

Pamiętajmy, żeby sprawdzić, czy na pewno uregulowaliśmy całą kwotę. Możemy ponownie zadzwonić na infolinię i upewnić się o zamknięciu naszego zobowiązania. Otwarta pożyczka oznaczałaby, że cały czas naliczane są opłaty, które powiększałyby nasz dług.

Kiedy zrezygnować z wcześniejszej spłaty pożyczki ratalnej?

Nie zawsze powinniśmy decydować się na wcześniejszą spłatę pożyczki. A już na pewno nie w sytuacji, kiedy nasz budżet nie jest gotowy na taki krok. Należy zawsze z głową planować domowe finanse i podejmować racjonalne decyzje. Jak to zrobić? Zawsze przed zamiarem wcześniejszej spłaty pożyczki (i co najważniejsze – również przed jej wzięciem!) sprawdźmy, jakie i czy w ogóle posiadamy rezerwy finansowe. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, możemy kontaktować się z pracownikami Biura Obsługi Klienta i dopiąć formalności.


[1] Ustawa o kredycie konsumenckim, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/T/D20110715L.pdf.
[2] Ibidem.