info@askredyt.pl 611 100 415

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jakie niesie za sobą konsekwencje?

Gdy masz zaległości w spłacie zobowiązania, które powstało wskutek choroby czy nagłej utraty pracy, możesz ogłosić upadłość konsumencką. Jak tego dokonać? Złóż pisemny wniosek w sądzie i wytłumacz, jaki jest powód twojego zadłużenia. Jeśli sąd zaakceptuje dokument, twój majątek zostanie zlicytowany, aby pomóc uregulować ci zaległości.

Upadłość konsumencka – czym jest i kiedy można ją ogłosić?

Upadłość konsumencka polega na dochodzeniu roszczeń wszystkich wierzycieli dłużnika. Ten przyznając się do bankructwa liczy na umorzenie spłaty powstałych na jego koncie zobowiązań. Warto mieć na uwadze to, że zaległość nie może powstać z naszej winy. Zadaniem składającego w sądzie wniosek jest udowodnienie, że postępował rzetelnie i uczciwie wobec pożyczkodawcy, a zadłużenie powstało wskutek innych czynników, np. utraty pracy.

Przyznanie się do bankructwa jest jednym ze sposobów na regulację powstałych na naszym koncie zadłużeń. Nie warto jednak od razu się na nią decydować. Jeśli wiemy, że nie będziemy w stanie spłacić zadłużenia, powinniśmy skonsultować się z pożyczkodawcą i ustalić odpowiadające obu stronom rozwiązanie. Ze strony wierzyciela możemy liczyć np. na rozłożenie naszego zobowiązania na mniejsze raty. Możemy także skorzystać z refinansowania długu, biorąc pożyczkę na spłatę obecnej. Nowe zadłużenie będzie dopasowane do naszych możliwości. Nie obciąży domowego budżetu i pozwoli na zachowanie płynności finansowej.

Należy pamiętać, że wobec różnych rozwiązań, z których możemy skorzystać, ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinno być tym ostatnim. Jest to dobre rozwiązanie wyłącznie wtedy, gdy nie widzimy innego rozwikłania naszych finansowych problemów.

Jak przyznać się do bankructwa?

Gdy nie zadbaliśmy o zbudowanie poduszki finansowej, a nasz dług uległ zwiększeniu windykator może zażądać w imieniu pożyczkodawcy zwrotu pieniędzy. Jeśli będziemy bagatelizować wszelkie nakazy zapłaty, naszym majątkiem zainteresuje się komornik. Jego zadaniem jest odzyskanie należności instytucji finansowej. Jeśli nasza sytuacja wygląda okropnie, a mimo wszystko chcemy odzyskać płynność finansową i wyjść z długów, powinniśmy ogłosić upadłość konsumencką.

Aby przyznać się do bankructwa, należy złożyć w sądzie pisemny wniosek. Musi on zawierać dokładną informację o tym, ile i komu jesteśmy dłużni. Ma on także opisywać naszą obecną sytuację finansową oraz tłumaczyć, dlaczego to nie z naszej winy powstało zadłużenie.

Sąd na rozpatrzenie wniosku może poświęcić nawet kilka miesięcy. Warto zatem dokładnie wypełnić dokument podając prawidłowe informacje. Aby zyskać przychylność sądu, należy udowodnić, że wina nie leży po stronie naszego zaniedbania. Sąd w takich sytuacjach akceptuje np. utratę pracy czy zdrowia, a także chwilową niezdolność do pracy wynikającą z wypadku, któremu ulegliśmy.

Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wnioskując do sądu o zgodę na ogłoszenie upadłości konsumenckiej warto pamiętać, że nie zawsze otrzymamy pozytywną decyzję. Sąd może nam odmówić ogłoszenia bankructwa wtedy, gdy:

  • doprowadziliśmy do niewypłacalności przez swoje zaniedbanie;
  • mieliśmy obowiązek ogłoszenia upadłości jako przedsiębiorcy, a tego nie dokonaliśmy;
  • we wniosku o pożyczkę podaliśmy nieprawdziwe dane;
  • nasza czynność prawna została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli;
  • w stosunku do naszej osoby zostało już przeprowadzone postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych przyczyn, niż na wniosek konsumenta;
  • mając ustalony plan spłaty nie wykonywaliśmy go, nie składaliśmy sprawozdań lub ukrywaliśmy źródła naszego dochodu.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej kosztuje. Prócz 30 zł, które musimy zapłacić za koszt postępowania likwidacyjnego, musimy uregulować opłatę wynikającą z realizacji planu spłaty zobowiązania. Plan ten sporządzi sąd i my jako dłużnicy ogłaszający upadłość konsumencką, musimy mu się podporządkować. W związku z przyznaniem się do bankructwa musimy także zapłacić za obsługę prawną. Należy do niej przygotowanie wniosku, reprezentacja naszej osoby w sądzie czy reprezentacja przed syndykiem (osobą, która rozdziela majątek między wierzycieli, u których jesteśmy zadłużeni).

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Zarówno wnioskując o pożyczkę, jak i ogłaszając upadłość konsumencką, podejmujemy poważną decyzję. Będzie ona rzutowała na naszą zdolność kredytową, która automatycznie ulegnie pogorszeniu, gdy nie będziemy spłacać na czas zobowiązania. W wyniku przyznania się do bankructwa nasz majątek zostanie zlicytowany w celu spłacenia powstałego i piętrzącego się zadłużenia. W wyniku tego nie będziemy mogli nim zarządzać. Mając zaburzone możliwości finansowe zostaniemy pozbawieni prawa do zawierania umów zarówno o kredyty, jak i pożyczki pozabankowe.

W wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej sąd weźmie pod uwagę także majątek naszego współmałżonka. Warto pamiętać, że rozdzielność majątkowa może uchronić od obarczenia swoim długiem drugiej połówki. Na podział finansów możemy zdecydować się zaraz po zawarciu związku małżeńskiego. Choć upadłość konsumencka może wprowadzić w nasze życie chwilowe zawirowania, stworzona została po to, aby dłużnik mógł całkowicie pozbyć się zadłużenia. Warto więc rozpatrzyć każde możliwe rozwiązanie i wybrać te, które odpowiada obecnej sytuacji.