info@askredyt.pl 611 100 415

Jak powinna wyglądać umowa pożyczki?

Pożyczki coraz częściej pomagają nam w realizacji potrzeb i planów. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Wongę, co trzecia ankietowana osoba przeznacza uzyskane pieniądze na prace remontowe. A to tylko jeden z powodów, dla których je zaciągamy. Chętnie korzystamy z pomocy instytucji pozabankowych, dlatego powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób wygląda wzór umowy pożyczki. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych problemów, a w kwestiach spornych zawsze będziemy mogli posłużyć się podpisanym przez obie strony dokumentem.

Strony biorące udział w transakcji

Przede wszystkim w umowie pożyczki muszą być wskazane podmioty, które biorą udział w transakcji. Pierwszym z nim jest pożyczkodawca, czyli instytucja pozabankowa udzielająca wsparcia finansowego. Drugim podmiotem jest pożyczkobiorca, który zaciąga zobowiązanie i jest zobligowany je spłacić. W przypadku instytucji pozabankowej, konieczne będą takie dane jak numer REGON, NIP oraz KRS. Pożyczkobiorca z kolei musi przygotować dowód osobisty, z którego będą zaczerpnięte podstawowe informacje.

Rodzaj pożyczki pozabankowej

Drugą istotną kwestią jest rodzaj interesującej nas pożyczki pozabankowej. Umowa precyzuje czy jest to pożyczka krótkoterminowa, czy może pożyczka długoterminowa, zwana też ratalną. Pożyczki na raty charakteryzują się znacznie dłuższym okresem kredytowania i większą kwotą, której spłatę rozkładamy na mniejsze, wygodne dla budżetu płatności.

Okres kredytowania i zasady spłaty pożyczki

Wspomniany okres kredytowania to dokładny czas, w jakim obowiązuje kontrakt między pożyczkodawcą, a pożyczkobiorcą. Wskazuje, kiedy zobowiązanie ma zostać spłacone. Uzgodnionego terminu nie można przekroczyć. Jeżeli zbagatelizujemy ustalenia, będziemy musieli liczyć się z przykrymi konsekwencjami nieuregulowania pożyczki w terminie.
Umowa musi też określać, w jaki sposób pożyczkobiorca ma zwracać dług. Najwygodniejszą metodą jest wpłata na konto. Niektórzy jednak wolą wpłacać pieniądze na poczcie. Dlatego istotne jest, aby w dokumencie był jasno sprecyzowany sposób regulowania zobowiązania.

Całkowity koszt pożyczki

Jedną z najważniejszych kwestii dla pożyczkobiorcy jest punkt dotyczący całkowitych kosztów pożyczki. Podstawowym składnikiem, który określa wartość pożyczki, jest RRSO. To rzeczywista roczna stopa oprocentowania, mająca za zadanie wskazać wszystkie opłaty związane z pożyczką. W ich skład wchodzi zarówno jednorazowo pobierana prowizja, jak też opłata przygotowawcza, koszty ubezpieczeń oraz koszty administracyjne. Na względzie należy mieć także odsetki, które pożyczkodawca naliczy od razu po przekroczeniu terminu spłaty.

Możliwość wcześniejszej spłaty albo przedłużenia terminu spłaty

W umowie nie może zabraknąć zapisu o możliwości wcześniejszej spłaty albo przedłużenia terminu regulowania pożyczki. Wcześniejsza spłata pożyczki często wiąże się ze zmniejszeniem odsetek związanych z terminem, w jakim nie korzystaliśmy ze zobowiązania. Uregulowanie zadłużenia przed terminem jest korzystne dla naszego budżetu. Będziemy mogli znowu zarządzać całością swoich finansów, nie martwiąc się o dodatkowe raty.
Warto też skorzystać z możliwości przedłużenia terminu spłaty. Szczególnie, kiedy na głowę spadły nam inne wydatki, a nie chcemy trafić do baz dłużników ze zniszczoną zdolnością kredytową. Im szybciej skontaktujemy się z pożyczkodawcą, tym szybciej omówimy nowe warunki spłaty. Pamiętajmy, że nie każda instytucja pozabankowa zapewnia taką ewentualność, dlatego rozsądnie wybierajmy pożyczkodawców.

Konsekwencje nieterminowej spłaty zobowiązania

Nieterminowe płatności na pewno nie będą zbagatelizowane przez pożyczkodawcę. Kiedy upłynie termin regulowania raty, instytucja pozabankowa za pomocą monitu przypomni nam o konieczności uregulowania zobowiązania. Te zagadnienia również muszą być przedstawione w umowie. Kiedy otrzymam monit? Czy do moich drzwi zapuka windykator? To kwestie, które mogą być dla nas bardzo istotne.

Możliwość odstąpienia od umowy lub reklamacji

Ostatnim istotnym punktem w umowie jest możliwość odstąpienia od umowy albo jej reklamacji. Zdarzają się sytuacje, kiedy mimo początkowego poczucia pewności o potrzebie zaciągnięcia pożyczki, później okazuje się, że poradzimy sobie bez dodatkowych funduszy. Mamy 14 dni, aby odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pożyczkobiorca ma też prawo do zareklamowania pożyczki, jeśli pożyczkodawca nie spełnił warunków określonych w umowie. Dokument musi określać, w jaki sposób zgłaszać reklamację i jak będzie ona rozpatrywana.