info@askredyt.pl 611 100 415

Monit – ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty

Nie spłacenie zaciągniętego zobowiązania w określonym wcześniej terminie wiąże się z wieloma konsekwencjami. Jedną z nich jest otrzymanie ponaglenia zapłaty, tzw. monitu. Takie upomnienie wiąże się jednak z dużym stresem oraz dodatkowymi, często wysokimi kosztami, którymi obciążony zostaje dłużnik. Przed zaciągnięciem pożyczki, warto poznać najpopularniejsze formy monitów oraz dowiedzieć się więcej o kosztach z nimi związanych.

Co to jest monit?

Monit jest to ponaglenie do zapłaty, przypomnienie pożyczkobiorcy o tym, że upłynął termin spłaty zaciągniętego zobowiązania. Wysyłane przypomnienie jest pierwszym krokiem, jakie podejmuje pożyczkodawca w celu wyegzekwowania swoich należności.

Jeżeli takie działanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, kolejnym, tym razem nieobowiązkowym krokiem jest zatrudnienie firmy windykacyjnej. Rozmowy z windykatorem to ostatnia szansa dla pożyczkobiorcy na polubowne rozwiązanie sprawy.

Jeżeli i ta droga zawiedzie, ostatnią i zdecydowanie najmniej przyjemną możliwością jest wejście na drogę sądową, a następnie egzekucja komornicza. Komornik sądowy ma o wiele szersze uprawnienia niż windykator i przykładowo może zająć część mienia dłużnika.

Ważne – zaleganie ze spłatą zobowiązania wpływa negatywnie na zdolność kredytową pożyczkobiorcy.

Rodzaje i koszty wezwań do zapłaty

Trzeba mieć na uwadze, że każdy wysłany monit kosztuje, a kwoty te wcale nie należą do małych. Co warte podkreślenia, wszystkie dodatkowe opłaty związane z przesłanymi ponagleniami pokrywa pożyczkobiorca. Monity bywają kosztowne i niejednokrotnie tylko zwiększają problemy finansowe dłużnika. Wierzyciele stosują różne formy monitowania dłużników. Do najpopularniejszych należą:

  • Monit elektroniczny – jest to najczęściej stosowane ponaglenie. Jest prosty, a jego koszty są stosunkowo niskie – oscylują w granicach kilku złotych. Takie upomnienie przesyłane jest drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem wiadomości SMS oraz e-mail
  • Monit telefoniczny – najczęściej stosuje się go w sytuacji, kiedy monit elektroniczny zawodzi, a dłużnik nadal nie spłaca swojego zobowiązania. Takie ponaglenie jest już droższe, kwota sięga nawet kilkudziesięciu złotych. Jak sama nazwa mówi, ponaglenie odbywa się poprzez rozmowę telefoniczną. Zdarza się, że dłużnik ponosi opłaty również wtedy, kiedy nie odbierze telefonu
  • Monit pisemny – w tym wypadku wezwanie do zapłaty przesłane jest drogą listowną, najczęściej listem poleconym. Forma ta uznawana jest za najpoważniejszą i stosuje się ją dopiero wtedy, gdy wcześniejsze sposoby zawiodły. Taki monit wysyłany jest najczęściej po ok. 40 dniach, licząc od dnia wymagalności zapłaty. Jego koszt wynosi najczęściej kilkadziesiąt złotych
  • Windykacja terenowa – najprościej mówiąc, jest to wizyta pracownika firmy w domu dłużnika. Jest to jedno z najdroższych rozwiązań – koszty osobistego ponaglenia mogą wynieść nawet 100 złotych.

Ponaglenie do zapłaty – czy można tego uniknąć?

Otrzymywanie monitów wiąże się z dużym stresem oraz dodatkowymi kosztami, które zobowiązany jest ponieść dłużnik. Istnieją jednak sposoby na uniknięcie ponagleń. Przede wszystkim zawsze należy pamiętać o terminowej spłacie zaciągniętego zobowiązania. Zalegając z płatnościami musimy być przygotowani na to, że możemy trafić do bazy dłużników, przez co w przyszłości możemy mieć problem z zaciągnięciem innych zobowiązań. Nawet przedawnienie się długu nie poprawi naszej sytuacji – nie jest ono równoznaczne z usunięciem naszych danych z rejestrów dłużników.

Część firm oferujących pożyczki pozabankowe oferuje możliwość przedłużenia spłaty. O niemożności terminowej spłaty należy powiadomić pożyczkodawcę odpowiednio wcześniej. Takie rozwiązanie często wiąże się z wysokimi kosztami, jednak ma wiele zalet. Dzięki temu mamy pewność, że nasze nazwisko nie trafi do rejestru dłużników. Co więcej, unikniemy dodatkowych kosztów związanych z monitami.