info@askredyt.pl 611 100 415

Problemy finansowe – jak wyjść z długów?

Według BIG InfoMonitor Polacy zalegają na łączną kwotę 40 mld zł[1]. Brak spłaty zobowiązania w najgorszym wypadku może wiązać się z licytacją komorniczą. Jak radzić sobie z problemami finansowymi? Przede wszystkim należy być konsekwentnym. Według badania Instytutu Millward Brown na zlecenie Grupy Kruk okazuje się, że z zadłużeniem nie radzą sobie osoby niezorganizowane. Co ciekawe, aż 77 proc dłużników z niespłaconym zobowiązaniem powyżej 500 zł w dzieciństwie odrabiało pracę domową na ostatnią chwilą lub nie robiło tego wcale[2].

Konsekwencje braku spłaty zobowiązania

Problemy finansowe powodują ciężką depresję. Według policyjnych statystyk zła sytuacja ekonomiczna jest motywem  prawie ⅓ samobójstw. W 2016 roku z tego powodu odebrały sobie życie 554 osoby.

Statystyki GUS mówią, że  liczba zobowiązań tzw. sektora niefinansowego wyniosła 939 mld zł. Co ciekawe znaczną część długu posiadają osoby fizyczne – 616,8 mld zł. Natomiast kredyty dla przedsiębiorstw to 316,5 mld zł[3]. Warto zaznaczyć, że w większości przypadków Polacy terminowo i sumiennie spłacają zaciągnięte kredyty lub pożyczki. Zgodnie z raportem InfoDług przygotowanego przez BIG InfoMonitor, zalegamy na łączną kwotę 40,39 mld zł.

Zaprzestanie regulowania zaciągniętych zobowiązań wiąże się z przykrymi konsekwencjami. W przypadku kredytów hipotecznych konsument może stracić kupioną nieruchomość. Natomiast pokłosiem braku spłaty pożyczki lub kredytu jest interwencja komornika.

Również konsument może mieć nieprzyjemności w związku z opieszałością w spłacie mandatów, abonamentu telekomunikacyjnego lub opłat komunalnych. Na czarną listę dłużników KRD można trafić od 200 zł.

Jak zapobiegać problemom finansowym?

W przypadku problemów finansowych lepiej zapobiegać, niż leczyć. Poniżej przedstawiamy metody skutecznego przeciwdziałania zadłużeniu:

  • Ubezpieczenie kredytu lub pożyczki. Zakup polisy zaleca się przy dużych zobowiązaniach finansowych. Parasol ochronny zależy od zakresu ubezpieczenia. Najczęściej konsument jest chroniony w przypadku: śmierci, trwałego inwalidztwa, utraty pracy, itd.
  • W pierwszym etapie wnioskowania należy sprawdzić wszystkie koszty związane z pożyczką. Instytucje finansowe mają obowiązek dokładnego określenia jaką kwotę zobowiązania w rzeczywistości należy spłacić
  • Decyzja o zaciągnięciu zobowiązania finansowego (nawet najmniejszego) musi być przemyślana. Przed wzięciem pożyczki warto sporządzić bilans przychodów i rozchodów budżetu domowego. Dzięki temu pożyczkobiorca będzie miał pewność, czy zdoła spłacić wierzytelność

Pozytywne myślenie i zorganizowanie – metody walki z zadłużeniem

Jak zwalczać problemy finansowe?

  • Konsekwencją. Według statystyk osobami zadłużonymi są ludzie chaotyczni i niezorganizowani. Jeśli konsument sporządzi plan spłaty długu, istnieje bardzo duża szansa na bezbolesne pozbycie się zobowiązania
  • Dodatkowym dochodem. W sytuacji podbramkowej warto zastanowić się nad pracą dorywczą. Nadprogramowe wynagrodzenie może okazać się zbawienne
  • Następną pożyczką? Takie działanie może być bardzo ryzykowne, bowiem w ten sposób można narazić się na niesławną spiralę zadłużenia. W takim przypadku zaleca się pożyczkę od rodziny ( warto sporządzić umowę cywilno prawną) lub tzw. pożyczkę oddłużeniową
  • Pozytywnym myśleniem. Według badań pesymiści szybciej ulegają negatywnym emocjom. Zamiast działać, uciekają od problemu i nie nawiązują kontaktu z wierzycielem

Instytucje pozabankowe pożyczają odpowiedzialnie

Firmy pożyczkowe sprawdzają zdolność kredytową swoich klientów. Takie działania eliminują pożyczanie pieniędzy niewypłacalnym konsumentom. Weryfikacja odbywa się poprzez współpracę z jedną z baz dłużników – np. BIK lub ERIF.

Również instytucje pozabankowe wymagają, aby klient udowodnił swoją płynność finansową. Warto zaznaczyć, że honorowane są wszystkie formy zatrudnienia. W przypadku gdy wnioskodawca nie posiada stałej pracy, wystarczy, że przedstawi opłacone rachunki za media.  

Jeśli pożyczkobiorca ma problem z uregulowaniem wierzytelności, powinien o tym fakcie jak najszybciej poinformować firmę pożyczkową i znaleźć wspólne rozwiązanie problemu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dług w większości przypadków przedawnia się po 10 latach.
_______________________________________________________
[1] Raport InfoDług, BIG InfoMonitor, 2016
[2]  Badanie przeprowadzone przez Instytut Millward Brown na zlecenie Grupy KRUK
[3] GUS, 2015