info@askredyt.pl 611 100 415

Kiedy przedawnia się dług i jakie są tego konsekwencje?

Czy długi się przedawniają? Pytanie to zadawało sobie zapewne wielu pożyczkobiorców. Wedle obowiązującego jeszcze ustawodawstwa z zasady długi przedawniają się po 10 latach. Są jednak wyjątki od tej reguły. Co warte podkreślenia, przedawnienie nie jest równoznaczne z umorzeniem zobowiązania, co ma swoje konsekwencje. Czekanie na przeterminowanie naszych finansowych zaległości to nie najlepszy pomysł na radzenie sobie z długami.

Kiedy dochodzi do przedawnienia pożyczki?

Nie wiecie, po ilu latach przedawnia się dług? W ustaleniu odpowiedzi, pomocny będzie rodzaj zobowiązania. Obecnie większość należności ulega przedawnieniu po 10 latach od daty wymagalności. Okres ten zaczyna być naliczany dzień po wyznaczonym terminie spłaty. Warto o tym pamiętać, zanim złożycie  wniosek o dodatkową gotówkę. Proces przydzielania pożyczki zajmuje często tylko kilkanaście minut, ale jeśli nie będziecie w stanie spłacać terminowo należności, zobowiązanie może ciążyć na was przez wiele lat.

Niektóre długi, takie jak kara za jazdę bez biletu przedawnią się już po roku, a przedawnienie świadczeń związanych z działalnością gospodarczą po 3. Nie dotyczy to jednak zobowiązań, które zostały stwierdzone wyrokiem sądu lub nakazem zapłaty. Wszystkie tego typu długi przedawniają się po 10 latach od decyzji sądu. Nie oznacza to jednak, że po tym czasie nasze długi zostaną wymazane ze wszystkich rejestrów. Przedawnione długi cały czas mogą negatywnie wpływać na zdolność kredytową.

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje już nad rozwiązaniami, które mają ułatwić życie dłużnikom. Po nowelizacji ustawy wierzyciele będą mieli nie 10 a 3 lata na dochodzenie swoich praw, zanim dług się przedawni.

Przedawnienie długu u komornika a egzekucja komornicza

W myśl obecnych przepisów dłużnik musi wystąpić do sądu, jeśli chce, żeby zostało stwierdzone przedawnienie pożyczki. Prowadzi to do sytuacji, w której komornik może wszcząć egzekucję, nawet kiedy dług się przedawni. Komornik nie ma obowiązku sprawdzania zasadności roszczeń.

Nowe przepisy mają to zmienić, ponieważ po ich wprowadzeniu, sądy będą same badały przedawnienie świadczeń. Dłużnicy nie będą musieli podejmować żadnych działań.

Komornik nie będzie mógł też bezpośrednio po zajęciu konta bankowego, zabrać naszych pieniędzy. Po nowelizacji będziemy mieli 14 dni na wniesienie powództwa o pozbawieniu wykonalności tytułu wykonawczego. W tym czasie komornik nie będzie mógł żądać od banku przelania pieniędzy na swoje konto.

Przedawnienie długu po zmarłej osobie

Śmierć dłużnika nie skutkuje przedawnieniem pożyczki, którą zaciągnął. Jeśli przyjmiemy spadek wraz z długiem, mamy obowiązek go spłacić. Jesteśmy zobligowani do zwrócenia należności na takich zasadach, na jakich zostały zaciągnięte. Nie możemy zmienić kosztów, z jakimi wiąże się pożyczka. Na szczęście w trakcie 6 miesięcy od momentu przyznania spadku można go odrzucić wraz z zadłużeniem.

Czy mogę wziąć kolejną pożyczkę, gdy przedawni się dług?

Przedawnienie długu nie oznacza, że należność znika. Zobowiązanie cały czas istnieje, nie może jednak zostać przymusowo zrealizowane. W dalszym ciągu pozostajemy dłużnikami. Dlatego, jeśli pożyczkodawca będzie chciał sprawdzić naszą zdolność kredytową, możemy mieć problem z uzyskaniem pieniędzy.

Jednak otrzymanie pożyczki bez zaświadczeń jest możliwe, nawet gdy mamy długi. Pozytywna decyzja wydawana jest na podstawie indywidualnej historii kredytowania konkretnego klienta. Wpis do bazy dłużników nie musi skutkować odrzuceniem naszego wniosku o pożyczkę.

Uznanie długu a przedawnienie

Może się zdarzyć, że firma windykacyjna zgłosi się do was z żądaniem uregulowania przedawnionej należności. W ten sposób windykatorzy żerują na niewiedzy dłużników. Jeśli wiecie, że zobowiązanie uległo przeterminowaniu, najlepiej się do niego nie przyznawać. Uznanie przedawnionej pożyczki skutkuje przerwaniem przedawnienia. Firmy windykacyjne często sprawdzają bazy dłużników i starają się wyegzekwować przeterminowane zobowiązania.

Przerwanie biegu przedawnienia zachodzi nie tylko w przypadku uznania długu. Okres przedawnienia zacznie być naliczany na nowo również, jeśli podejmiecie mediacje z wierzycielem albo w sytuacji, kiedy  podejmie on pewne czynności dodatkowe, np. złoży w sądzie wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Jednak Ministerstwo Sprawiedliwości planuje to zmienić. Po wejściu nowelizacji przepisów, podjęcie przez wierzyciela dodatkowych działań ma skutkować jedynie zawieszeniem biegu przedawnienia.