info@askredyt.pl 611 100 415

Zdolność kredytowa – czym jest i jak ją poprawić?

Jeżeli kiedykolwiek składaliśmy wniosek o zobowiązanie finansowe, z pewnością spotkaliśmy się z pojęciem tzw. zdolności kredytowej. Składają się na nią dane, które pozwalają określić prawdopodobieństwo terminowej spłaty należności. Wiarygodność kredytowa powinna przemawiać na naszą korzyść – jeśli jest zbyt niska, uniemożliwi nam wzięcie kredytu.

Co to jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to pojęcie, które często pojawia się, gdy szukamy informacji o możliwości skorzystania z usług instytucji finansowych. Pojawia się przede wszystkim w kontekście kredytów, ale nie powinniśmy utożsamiać go wyłącznie z działalnością banków. Zdolność kredytowa dotyczy także usług świadczonych m.in. przez SKOKi, czy firmy pożyczkowe.

Czym jest zatem zdolność kredytowa? Należy ją rozumieć jako szereg danych, które gromadzone są w bazie, służącej do badania naszych predyspozycji finansowych. Informacje te będą miały znaczenie, gdy zechcemy wnioskować o zobowiązanie. Zdolność kredytowa jest brana pod uwagę przez wszystkie instytucje finansowe. Nawet jeśli firmy udzielają pożyczek bez zaświadczeń o zarobkach, na pewno spojrzą na nasz status w Biurze Informacji Kredytowej. Pożyczkę bez zdolności kredytowej możemy otrzymać jedynie mając żyranta lub zastawiając dom bądź samochód.

Warto wiedzieć, że na naszą zdolność kredytową składa się przede wszystkim ogólny bilans dochodów i rozchodów. Należy też pamiętać, iż pod uwagę brane są zarówno koszty stałe (regularne obciążenia dochodu), jak i przewidywane. Ważna jest również systematyczność oraz źródło dochodów.

Kto posiada zdolność kredytową?

Wiedząc już, czym jest zdolność kredytowa, zastanawiamy się, kogo dotyczy to pojęcie. Osoba, która ubiega się o zobowiązanie finansowe, będzie rozpatrywana pod kątem tzw. wiarygodności kredytowej. Można wyjść z założenia, że każdy z nas ją posiada, jednak nie wszyscy, którzy składają wnioski będą uwzględnieni przez banki lub firmy pożyczkowe. Zdolność kredytowa jest brana pod uwagę nie tylko wtedy, gdy figurujemy w bazie BIK – określa się ją również na podstawie naszych zarobków. Jednak utracimy wiarygodność, jeśli znajdziemy się w rejestrze dłużników.

O zdolności kredytowej zazwyczaj mówi się w kontekście klientów indywidualnych. Muszą ją jednak posiadać także różnego rodzaju działalności gospodarcze. Wnioskujemy przecież o kredyty dla firm, w związku z czym nasz biznes powinien mieć wiarygodność kredytową. Należy liczyć się z tym, że instytucje, które analizują zdolność kredytową firm, zwrócą uwagę na to, w jaki sposób prosperujemy.  Nie bez znaczenia pozostaje kapitał firmy, zabezpieczenie działalności gospodarczej oraz jej wypłacalność względem kontrahentów. Gdy ubiegamy się o pożyczkę online lub tzw. kredyt dla biznesu, bank lub firma pożyczkowa z pewnością sprawdzi nawet to, jak rozliczamy się z fiskusem.

BIK i scoring punktowy

Instytucje finansowe są w stanie obliczyć naszą zdolność kredytową, jeżeli dysponują odpowiednimi danymi. Służy do tego specjalna skala ocen (tzw. scoring punktowy), która umożliwia stworzenie profilu klienta. Scoring jest określany na podstawie następujących parametrów:

  • dochód

Zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe sprawdzą nasze zarobki. Duże znaczenie ma forma oraz długość zatrudnienia. Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, pod uwagę z pewnością zostanie wzięta także jej rentowność. Wspomniane aspekty świadczą przede wszystkim o stabilności naszych finansów.

  • wcześniejsze zobowiązania

Nasz potencjalny pożyczkodawca na pewno zwróci uwagę na to, jak wcześniej radziliśmy sobie z otrzymanymi kredytami lub pożyczkami. Jeśli nie spłacaliśmy ich sumiennie, powinniśmy się liczyć z możliwością odrzucenia kolejnej aplikacji o pożyczkę.

  • ilość składanych wniosków

Zastanawiając się nad wzięciem zobowiązania, powinniśmy wybrać odpowiedni moment na złożenie wniosku. Jeżeli o pożyczkę bądź kredyt będziemy aplikować wielokrotnie (w krótkich odstępach czasu), zostanie to również odnotowane.

  • wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania

Banki i firmy pożyczkowe zwracają też uwagę na to, w jakim jesteśmy wieku oraz czy posiadamy stały adres zamieszkania. Zwykle nie bez znaczenia pozostaje także nasze wykształcenie. Aspekty te są bardzo często oceniane podczas rozpatrywania wniosku o kredyt. Nic więc dziwnego, że mogą zainteresować banki i firmy pożyczkowe.

Co obniża zdolność kredytową?

Niestety, nie zawsze jesteśmy świadomi tego, że różne działania mogą osłabić nasz status w BIK. Jeśli pojawimy się w jednym z rejestrów BIG, zostaniemy uznani za dłużnika. Wtedy najprawdopodobniej stracimy możliwość wzięcia pożyczki pozabankowej lub kredytu, ponieważ nasza zdolność kredytowa okaże się zbyt niska. Znaczenie ma przede wszystkim ilość niespłaconych zobowiązań finansowych oraz wniosków, które składamy.

Nie każdy wie, że konto z debetem i karta kredytowa również zostaną wzięte pod uwagę podczas składania wniosku o zobowiązanie. Jeżeli mamy problem z utrzymaniem limitu kredytowego, dla wielu instytucji będzie to świadczyło o niezdolności do regulowania należności. Jeżeli chcemy wnioskować o kredyt lub pożyczkę, powinniśmy zamknąć saldo debetowe na naszym koncie. Nie zagwarantuje nam to pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku, ale może przemówić na naszą korzyść.

Jak poprawić zdolność kredytową?

Osoby, które nie posiadają odpowiedniej zdolności kredytowej wcale nie muszą być skazane na niemożność korzystania z usług firm pożyczkowych oraz zaciągania kredytów bankowych. Żeby zmienić swoją sytuację, w pierwszej kolejności powinniśmy sumiennie spłacić swoje zobowiązania oraz zadbać o to, żeby pozbyć się zaległych długów.

Kredyt różni się od pożyczki pod wieloma względami, jednak między tymi zobowiązaniami istnieje pewna zależność. O ile kredyt może nam utrudnić wzięcie pożyczki, o tyle za pomocą pożyczki możemy poprawić naszą zdolność kredytową. Jeżeli nie posiadamy pozytywnej historii zobowiązań, możemy wziąć krótkoterminową pożyczkę na niewielką kwotę. Może to być np. pierwsza darmowa chwilówka, którą szybko uregulujemy. W ten sposób wykażemy, że jesteśmy w stanie terminowo spłacać należności. Banki i firmy pożyczkowe najprawdopodobniej uznają, że przemawia to na naszą korzyść.